Alle berichten

5 redenen waarom het inzetten van Business Application Developers een goed idee is

Software development is een proces dat veel nauwkeurigheid vraagt. Het is van groot belang dat de software aansluit op de bedrijfsprocessen die het moet ondersteunen. Een Proof of Concept kan hierbij helpen.

AP Support pleit ervoor om Business Application Developers in te zetten om zulke PoC’s bottom-up te ontwikkelen. Dit houdt in dat niet de IT-afdeling, maar juist de business komt met direct te gebruiken applicaties om bepaalde processen te versnellen. Deze kunnen vervolgens eventueel door IT worden overgenomen. Dit is natuurlijk een vorm van ‘shadow IT’, maar kan, indien in goede banen geleid, extra voordeel opleveren voor bedrijven. Hieronder geef ik 5 redenen waarom het inzetten van Business Applications Developers voordeel kan bieden.

  1. Focus op het proces

De focus van goede software hoort het bedrijfsproces te zijn. Het bedrijfsproces kent vaak zijn eigen jargon, gebruik en issues. Vaak is het zo dat iemand die kennis heeft van het proces en dan een simpele office-applicatie maakt, vaak een veel hoger rendement weet te realiseren. Dit komt doordat het inzicht niet vanuit iets technisch voortkomt, maar iets simpels van binnenuit is. Medewerkers die ingezet worden op de operations-afdelingen kunnen helpen de juiste focus te leggen.

  1. Maak resultaat

Een belangrijk gegeven is dat software-ontwikkeling vanuit de bedrijfsvloer erg gericht is op resultaat. De applicatie wordt gemaakt door operations, de mensen op de werkvloer. Dit heeft alleen zin als het resultaat oplevert, anders houdt zoiets snel op. Eisen, wensen en knelpunten die collega’s van operations aangeven, vormen je uitgangspunt. Door hierop te focussen, kom je vaak tot de meest effectieve oplossing.

  1. Creëer sfeer

Het kan een uitdaging zijn om collega’s op de werkvloer mee te krijgen in het opleveren nieuwe software. Door een Business Application Developer in te zetten, die vanaf de werkvloer applicaties ontwikkelt, kan iedereen op die werkvloer meenemen en ook beter bepalen wat direct nodig is. Op deze wijze worden belanghebbenden actief betrokken bij de software-ontwikkeling.

  1. Noodzaak bepalen

Door direct het probleem op te lossen op de werkvloer met behulp van kleine applicaties of prototypes, is in ieder geval de afdeling geholpen. Na enige tijd kan bekeken worden of de applicatie een permanent probleem oplost, of enkel een tijdelijk probleem. Dit voorkomt dat onnodige functionaliteiten op de backlog worden gezet om ontwikkeld te worden.

  1. Controle van shadow IT

Shadow IT is vaak niet te voorkomen, maar wel te beheersen. Door operationele afdelingen de mogelijkheid te geven om kleine IT -plossingen te ontwikkelen, kan IT dit beter kanaliseren en zo ook beter risico’s beheersen. Indien dit niet gemonitord wordt, zal shadow IT vanzelf verschijnen. Er zijn immers computers genoeg en voldoende slim personeel dat ermee om kan gaan.

Tot slot

Het maken van software is een proces dat soms te snel uit handen gegeven wordt aan de specialisten. Dit zorgt voor onnodige vertraging, kosten en werkdruk. Het inzetten van Business Application Developers, personeel dat vanuit de operations applicaties ontwikkelt, draagt bij aan een betere digitale strategie. Daarmee kun je de uitdagingen van morgen, vandaag al aangaan.

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >