Alle berichten

4 redenen voor inzet van Business Application Developers

Het bouwen van applicaties is vandaag de dag nog steeds een ondersteunende activiteit. Blockchain, web services, cloud-diensten, AI , enzovoorts, zijn allemaal bedoeld om uiteindelijk standaardprocessen te versnellen. Succesvolle applicaties zijn dan ook applicaties die een significante bijdrage leveren aan de business-processen.

AP Support pleit ervoor dat, om dit succesvol te doen, bedrijven gebruik moeten maken van Business Application Developers. Dit zijn developers die op de werkvloer helpen met het optimaliseren van processen door middel van tools en low code-applicaties. Zij kunnen een brug vormen richting IT, mede omdat zij bekend zijn met het vakjargon dat een centraal onderdeel uitmaakt van het businessproces.

Hieronder geef ik 4 redenen waarom Business Applications Developers met hun kennis van het jargon voor versnelling kunnen zorgen in het ontwikkelproces:

  1. Beter stellen van vereisten

De belangrijkste is dat een beter begrip van het vakjargon leidt tot betere requirements. Tijdens het elicitation-proces (‘verzameling van vereisten’) is het van belang dat duidelijk wordt wat de wensen zijn van de business. Vakjargon staat hier centraal in, dat op de juiste wijze verwerkt moet worden in de te maken applicatie. De Business Application Developer heeft dankzij de diverse tools en tijdelijke applicaties al inzicht gegeven in hoe het jargon verwerkt is in de applicatie.

  1. Beter datamodel

Het goed begrijpen van het vakjargon, betekent ook een beter begrip van het datamodel. Een voorbeeld is de koppeling van straat en huisnummer aan de postcode. Dit is geen overduidelijke, voor een systeem vanzelfsprekende relatie, maar het is van belang om te weten dat deze relatie er is. Door dit in te bouwen kan een beter werkende applicatie gemaakt worden. Zo zijn er vele termen binnen een bepaalde business die voor een buitenstaander niet overduidelijk zijn. Iemand die bekend is met de business-processen en deze al (deels) heeft geautomatiseerd, heeft al inzicht in hoe de data met elkaar verband houdt.

  1. Prioriteit

Als er iets belangrijks is in het bouwen van applicaties, is het wel het correct bepalen van de prioriteit. Het is van belang dat een goede afweging gemaakt wordt tussen de te maken investering en de opbrengst die het oplevert. Heel vaak is niet bekend welke zaken echt moeite gaan kosten en ook significant ingrijpen op het bedrijfsproces. Vakjargon kan hier voor programmeurs voor extra onduidelijkheid zorgen omdat in sommige gevallen zeer complexe woorden eigenlijk duiden op minder belangrijke zaken en vice versa. De Business Application Developer weet dankzij zijn operationele ervaring wat makkelijk te maken is en wat niet en kan dus een goede kosten/baten-analyse verschaffen.

  1. Testen

Testen is een niet te onderschatten bezigheid, waar van te voren goed over nagedacht moet worden. Het opstellen van testscripts moet dusdanig gebeuren, dat zekerheid gegeven kan worden dat eindgebruikers het product succesvol kunnen en zullen gebruiken. Testscripts worden opgesteld om te zorgen dat het bedrijfsproces perfect aansluit op de techniek van de applicatie. Dit betekent vaak dat vakjargon centraal staat en er geschreven wordt vanuit een technisch oogpunt. Business Application Developers kunnen hier een uitstekende bijdrage in leveren.

Tot slot

Applicaties zijn te allen tijden bedoeld om de business te ondersteunen. Helaas wordt te vaak en te snel gebruik gemaakt van echte technici die zeer goed zijn in de techniek, maar niet makkelijk de connectie kunnen maken met de business. Vooral het vakjargon kan hier voor issues zorgen. AP Support beveelt daarom aan om gebruik te maken van Business Application Developers die als technici functioneren binnen de business.

 

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >