Alle berichten

4 voordelen van het gebruik van een datamodel

Software-development is een vaak kostbaar proces dat nauwgezet uitgevoerd moet worden. Er kleven immers veel risico’s aan. Het is daarom van belang dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Dit proces gaat over het verwerken van data en daarom staat het datamodel centraal. Wij zijn van mening dat het datamodel zoveel mogelijk moet overeenkomen met de werkelijkheid. Vaak wordt dit model opgesteld door de business analist, met name vanuit technische kennis in plaats van vanuit de business-kennis. Daarnaast wordt het dan vaak direct gebruikt in de uiteindelijke software, zonder een goede test vooraf.

AP Support pleit daarom voor de inzet van Business Application Developers. Ontwikkelaars uit de business die direct te gebruiken applicaties maken om bepaalde processen te versnellen. Zij kunnen dit met behulp van low code platforms, waardoor uitgebreide programmeerkennis niet nodig is. Zij maken hun software aan de hand van een goede opzet van het datamodel. Hieronder beschrijf ik 4 voordelen die deze werkwijze met zich meebrengt.

  1. Correct jargon

Een belangrijk element is het correcte gebruik van het jargon. Dit jargon vereist veel kennis van het businessproces en het is onmogelijk om te eisen van programmeurs dat ze zowel bedreven zijn in de techniek, als in de business. Daarom is het goed als de programmeur een datamodel krijgt aangeleverd dat bekend is bij de operations en ook het juiste jargon bevat. Dit geeft hem de mogelijkheid om op juiste wijze de data in de software (bijvoorbeeld in de GUI, de grafische gebruikersinterface) weer te geven.

  1. Makkelijk aan te passen

Het verzetten van je tent is veel makkelijker dan het verzetten van je huis. Dit is vrij logisch. Hetzelfde geldt overigens voor software. Complexe, lastige software met veel technische connectiviteit is lastig aan te passen, terwijl een PoC makkelijker is te verleggen. Dit geeft als voordeel dat als er sprake is van missende elementen in het datamodel, dit makkelijk aangepast kan worden. Later kan dan het juiste model met alle aanpassingen opgenomen worden in de doelsoftware.

  1. Getest model

Een datamodel dat al in een PoC of prototype is gebruikt, heeft al bewezen dat het werkt. Dit geeft meer zekerheid dat het model volledig is. Daarnaast kunnen bepaalde onderdelen die minder belangrijk blijken te zijn, verwijderd worden. Een model dat getest is geeft dus meer zekerheid.

  1. Noodzakelijke functionaliteiten

Het datamodel is het fundament van de software. De software zelf is te vergelijken met een huis. Bij het bouwen van een huis kan het vooraf gewenst zijn om meerdere badkamers te hebben, een open keuken, enzovoorts. Het fundament moet hierop afgesteld zijn, zodat wensen of vereisten ingewilligd kunnen worden. Zo geldt het ook met software. Vaak worden functionaliteiten bedacht die achteraf niet nodig waren, of worden er functies vergeten, die men juist wel graag gehad had. Deze inzichten hebben invloed op het datamodel. Door dit vooraf al bekend te hebben omdat het in kaart is gebracht, wordt het correcte datamodel gebruikt.

Tot slot

Het bouwen van goede software is een lastige opgave. Centraal staat het datamodel dat fungeert als het fundament van de software. AP Support is van mening dat dit het beste gedaan kan worden door Business Application Developers. Zij kunnen met behulp van low code platforms, goede voorzetten maken die direct ingezet kunnen worden.

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >