Alle berichten

Artificial Intelligence: het huidige bedrijfslandschap per sector

AI en Bedrijfslandschap Wereldwijd

Het aantal investeringen wereldwijd in kunstmatige intelligentie (ofwel AI genoemd) is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Een onderzoek van adviesbureau McKinsey geeft aan dat AI gaat doordringen in vele lagen van de samenleving, overheden en het bedrijfsleven. Alhoewel AI nog in de kinderschoenen staat, gaat het in de toekomst een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven worden (Agrawal, Gans & Goldfarb,2017). Zoals de heer Peet en de heer Wilde beschrijven: “AI is in it for the long-haul”.

Deze blog analyseert het huidige wereldwijde Artificial intelligence (AI) bedrijfslandschap per sector. Dit wordt gedaan aan de hand van een publieke database uit 2018 welke beschikbaar is gesteld door ASGARD en consulting-bureau Roland Berger. Door deze dataset is het mogelijk om per land, regio en sector het aantal AI bedrijven te analyseren. In deze blog wordt er een holistisch beeld beschreven van de landen met de meeste op AI focussende bedrijven en de daarbij horende marktsectoren. Ook kijken we waarom en in welke Sectoren AI voornamelijk wordt gebruikt.

Analyse Bedrijfslandschap Wereldwijd

De analyse toont aan de er in de Verenigde Staten alleen al 1393 bedrijven zijn met een focus op AI. De bedrijven in de Verenigde Staten combineren AI met sales en marketing (aantal = 193). China is het op twee na grootste land met AI-bedrijven en heeft momenteel een totaal van 383 van deze bedrijven gevestigd in het land. Bedrijven in China focussen zich voornamelijk op de robotisering-sector. Hoe lang China op de tweede positie wereldwijd blijft staan, is nog maar de vraag. China heeft namelijk aangekondigd dat het per 2030 de wereldleider wil zijn in AI. Op de derde plaats staat Israël. Dit land heeft 362 AI-bedrijven waarvan de grootste sector sales en marketing is.

tabel analyse bedrijfslandschap wereldwijd

Analyse Sector Wereldwijd

De analyse per sector toont aan dat er drie grotere marktsectoren zijn waar bedrijven zich op focussen. Op positie één staat communicatie met 492 bedrijven, op positie twee staat sales en marketing met 356 bedrijven en op positie drie staat gezondheidszorg met 281 bedrijven.

Uit de analyse blijkt ook dat sectoren zoals vastgoed (op positie 21), productie (9), juridisch (31), energie (26), geografische locatieservices (7) en verzekeraars (6), achterblijven.

analyse bedrijfslandschap wereldwijd

Waarom focussen bedrijven zich voornamelijk specifiek op de sectoren communicatie, sales en marketing en gezondheid?

Onderzoekers Agrawal, Goldfarb en Dorbescu (2017) geven aan dat in deze sectoren de factor “voorspelwaarde” belangrijk is. De waarde in het voorspellen van o.a. klantgedrag (marketing) is voor veel bedrijven belangrijk om in huis te hebben. Hierdoor kunnen bedrijven inschatten hoe klanten zich (gaan) gedragen. AI is bijvoorbeeld in staat om passende reclames per persoon te communiceren aan de hand van logaritmes en data-analyses. AI draagt ook bij aan de gezondheidszorg door analyses van bijvoorbeeld preventie en behandeltechnieken. Zo kan AI onder andere helpen bij het diagnosticeren van het proces, het behandelprotocol en medicijnontwikkeling.

Toekomst AI

“AI is in it for the long-haul”. Dorbescu (2017) benoemt in zijn onderzoek dat de AI-ontwikkeling vele sectoren kan stimuleren maar geeft aan dat wij, als mensen, ook rekening dienen te houden met mogelijke negatieve gevolgen van AI. Hoe het bedrijfslandschap zich wereldwijd verder ontwikkelt in positieve of negatieve zin is een interessante vraag. Het zal me niks verbazen als dit al door een AI-gestuurd programma wordt voorspeld.

Referenties

Agrawal, A. K., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2017). What to expect from artificial intelligence. MIT Sloan Management Review58, 23.

Dobrescu, E. M. (2017). The future of the artificial intelligence in economics and management. Review of General Management26.

Wytze Blom

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >