Alle berichten

Beginnen met een waardig afscheid

Afscheid nemen

Afscheid nemen, een fenomeen waar iedereen op zijn eigen manier wel eens mee te maken heeft gehad. Er zijn verschillende vormen van afscheid nemen, maar de meest definitieve vorm is toch wel het afscheid van een overledene. Bij zo’n afscheid komt echter meer kijken dan het persoonlijke afscheid zelf. Zaken waar je aan het begin van je carrière vaak nog niet aan denkt, maar zaken waar ik me bij mijn eerste opdracht wel mee bezig moest houden.

Zorginstelling

Een plek waar men veel te maken heeft met afscheid nemen, is zorginstelling De Bieslandhof in Delft. Vanaf het moment dat men verhuist naar de zorginstelling, is het afscheid eigenlijk al begonnen. Men begint al met nadenken over het toekomstige overlijden. Wanneer bewoners in De Bieslandhof overlijden, kiezen zij vaak voor het opbaren in eigen kamer, omdat zij daar hun laatste tijd hebben doorgebracht en er vertrouwd mee zijn geworden. Op deze manier hebben nabestaanden echter niet altijd de tijd en de ruimte die zij willen en verdienen om afscheid te nemen. Ook voor de bewoners is het niet prettig om regelmatig geconfronteerd te worden hiermee. Daarom wil De Bieslandhof familiekamers beschikbaar stellen, zodat overledenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en nabestaanden meer ruimte en privacy hebben om afscheid te nemen.

Voor De Bieslandhof vormt dit een nieuw zorgserviceproduct, waarvoor een businessplan klaarlag. Mijn collega Lisa van Beers en ik mochten aan de slag om dit businessplan uit te voeren. Het doel van onze opdracht was het maken van een procesbeschrijving, procesanalyse en een communicatieplan. Bij het uitvoeren van dit businessplan zijn veel in- en externe partijen betrokken en is het dus van belang dat iedereen op de hoogte is van de stand van zaken. Door goed in kaart te brengen wie wanneer en met wie moet communiceren, is het de bedoeling dat de weg naar het in gebruik stellen van de familiekamers duidelijk is voor iedereen. Zo kan miscommunicatie worden voorkomen en procesoptimalisering worden bevorderd.

De eerste weken

Gelukkig was iedereen op de hoogte van onze komst en werden we door alle betrokkenen hartelijk ontvangen en geholpen waar nodig. De eerste week werd vooral in beslag genomen door het plannen van ons eigen werk en ons verdiepen in het onderwerp. Al snel werd ons duidelijk op welke manier de verschillende partijen betrokken waren bij deze opdracht, zodat we al snel konden beginnen met het inplannen van afspraken met hen. Zo is uitvaartondernemer De Laatste Eer verantwoordelijk voor de uitvoering van het afscheid in de familiekamers van De Bieslandhof, waar momenteel een verbouwing plaatsvindt om deze te verwezenlijken.

De verbouwing en de vervolgens aangeboden service zal bij meerdere afdelingen voor logistieke veranderingen zorgen. Daarvoor was het belangrijk dat een juiste afstemming plaats zou vinden met medewerkers van de verschillende afdelingen en de uitvaartondernemer. Natuurlijk was het van belang dat ook de verpleegkundigen en verzorgenden van De Bieslandhof op de hoogte gebracht worden over dit nieuwe project, zodat zij bewoners en hun naasten op de juiste manier kunnen informeren.

In de tweede en derde week vonden de meeste afspraken plaats, waarnaast wij tegelijkertijd werkten aan de inhoud van het werkdocument. De goede onderlinge communicatie zorgde ervoor dat wij snel en effectief te werk konden gaan en het project uiteindelijk binnen 3 weken succesvol konden afronden. We hebben een concrete handleiding kunnen maken voor de betrokkenen bij het project. Met behulp van dit document kan De Bieslandhof aan de slag gaan met de implementatie en uitvoering van de zogenoemde service Waardig Afscheid Nemen. Als afronding van ons aandeel in dit project en als middel van overdracht, hebben we uiteindelijk de verschillende documenten gebundeld. Ook legden we dit in de vorm van een presentatie uit aan het management en de directie van De Bieslandhof. Het document overhandigden we ook aan hen.

Respectvolle omgang

Ondanks dat dit project een zwaar onderwerp betrof: overlijden en afscheid nemen, sprak men er heel ‘luchtig’ maar ook respectvol over. Juist doordat we de gelegenheid kregen hierover te praten met de mensen om ons heen, zowel van De Bieslandhof als met betrokkenen van buitenaf, konden we hier goed mee omgaan. Zo werd er vanuit De Bieslandhof vol passie verteld over de mogelijkheden van de familiekamers en de noodzaak ervan. Ook kregen we een rondleiding in een uitvaartcentrum om met eigen ogen te zien wat er achter de schermen gebeurt bij een uitvaart en hoe men daar op een respectvolle manier omgaat met zowel de overledene als diens nabestaanden. Op deze manier werd het onderwerp ook voor ons gemakkelijker om mee te werken. Niet omdat het geen heftig onderwerp is, maar omdat we een beter begrip ervan hebben gekregen.

Door de vele gesprekken met allerlei betrokkenen, hebben we vanuit verschillende perspectieven kunnen zien hoe mensen omgaan met afscheid nemen. Zo wil de één een klein en bescheiden afscheid in gesloten kring, terwijl een ander van zijn afscheid juist een groot feest wil maken om het leven dat geleefd is, te vieren. Ieder heeft dus zijn eigen wensen voor zijn of haar afscheid en De Bieslandhof geeft hier gehoor aan met dit nieuwe project. Want wat men ook wil, het belangrijkste is dat het afscheid waardig gebeurt. En dat is wat De Bieslandhof hen nu biedt. Een waardig afscheid vanuit hun eigen omgeving. Wat mooi dat Lisa en ik hier een bijdrage aan hebben mogen leveren!

 

Wil jij ook een vliegende start maken in de financiële dienstverlening bij zorgverzekeraars en zorginstellingen? Bekijk ons Traineeship Zorg!

Lian Schoenmakers

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >