Alle berichten

Checklist software-oplossingen: staat het proces centraal?

Software-development is een vaak kostbaar proces dat nauwgezet uitgevoerd moet worden. Er kleven immers veel risico’s aan. Het is daarom van belang dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Een veel voorkomend probleem is dat software-oplossingen niet resulteren in de beoogde benefits. Dit kan komen doordat de getoonde oplossing ingevoerd wordt in een specifiek systeem dat niet aansluit op de wensen van de afdelingen. Afdelingen krijgen dan bij wijze van spreken een auto gepresenteerd, terwijl ze juist behoefte hebben aan een fiets. Om dit te voorkomen, is het van belang om juist het proces centraal te stellen in plaats van het systeem.

Hieronder geef ik een korte checklist om te controleren of het proces centraal staat in de ontwikkeling van software-oplossingen.

  1. Voor- en nadelen systeem

Het maken van een software-oplossing dient gedaan te worden in een specifiek systeem, platform of een code. In de meeste gevallen is er een keuze gemaakt waar niet snel van kan worden afgeweken. Dat is logisch, maar het is wel de vraag hoe transparant men is met het benoemen van de nadelen en de voordelen van het systeem. Indien dit goed gedaan is, kan vooraf al direct bepaald worden of het gekozen proces met behulp van het systeem, platform of deze code geautomatiseerd kan worden binnen de gestelde voorwaarden.

  1. Inhoudelijke business-analyse

In de meeste ontwikkelprocessen is het normaal om inhoudelijke experts in te zetten als acceptatie-testers, vlak voor inplementatie. Dit is echter te laat. Inhoudelijke experts moeten ingezet worden in het requirements-proces, omdat daar juist richting wordt gegeven aan de manier waarop de oplossing vormgegeven moet worden. Een nadeel is dat inhoudelijke experts soms teveel verzanden in details en weinig oog hebben voor de grote lijnen.

  1. Overzicht

Een heel belangrijk element om zeker te weten dat het proces centraal staat, is de hoeveelheid voorwerk die geleverd is. Indien een proces volledig uitgetekend is in procesflows, er al genoeg SOP’s (Standard Operating Procedures) zijn en er ook continu gemeten wordt, dan is het proces genoeg uitgekiend. De kans dat het proces dan niet de basis vormt voor de software-ontwikkeling, is erg klein. Men heeft immers al interesse in het proces en zal dit niet verliezen op het moment dat er software voor ontwikkeld moet worden.

Tot slot

Software-verbeteringen moeten ingezet worden om processen te verbeteren. Het proces moet daarbij centraal staan en niet het systeem. Alleen dan is het mogelijk om daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Het is van belang om de juiste condities in te stellen zodat dit gegarandeerd wordt.

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >