Alle berichten

Dashboard: Cybersecurity en privacy

De afgelopen jaren heeft het internet een enorme groei doorgemaakt. In Nederland heeft 97,1 procent van de bevolking toegang tot internet. Iedereen wil graag dat het internet een veilige plaats is. Helaas is dit niet altijd het geval.

Belangrijke thema’s rondom het internet zijn cybersecurity en privacy. In opdracht van AP Support hebben wij cybersecurity en privacy tegen elkaar afgezet in interessante categorieën. Hierbij ligt de focus op de financiële dienstverlening.

Alle gebruikte data is afkomstig vanuit de databank van het CBS (Centraal Bureau voor de Statiek). Hierbij zijn de bedrijfstakken/branches ingedeeld volgens de indeling SBI2008. Wanneer wij spreken over de financiële dienstverlening wordt volgens deze indeling bedoeld:

  • financiële instellingen;
  • verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen);
  • financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen en dergelijke.

Toegang tot het internet

In de introductie werd er al gesproken over een hoog percentage van de Nederlanders vanaf 12 jaar die toegang tot het internet hebben. De afgelopen 5 jaar is dit in elke leeftijdscategorie alleen maar toegenomen. Opvallend is dat van de groep tussen 25 en 45 jaar 99,8 procent toegang heeft tot het internet. Het feit dat vrijwel iedereen toegang heeft tot het internet, geeft aan dat de beveiliging een erg belangrijk onderdeel wordt de komende jaren. Niet iedereen heeft namelijk goede intenties op het internet. In de komende paragrafen zal dieper worden ingegaan op de pijnpunten van het internet aan de hand van verschillende typen cybercrime.

Welke type cybercrime zijn er?

Er zijn verschillende typen cybercrime. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat er een aantal typen cybercrime het meest populair zijn door de jaren heen. In grafiek 1 zijn deze gegevens weergegeven. Opvallend is dat cyberpesten niet is gestegen of gedaald. Hacken, inbreken op de computer en  identiteitsfraude zijn de afgelopen jaren gedaald. Opvallend is dat de koop- en verkoopfraude in 2016 wel is gestegen ten opzichte van 2012.

Grafiek 1: Type cybercrime

Waar vindt cybercrime plaats?

Opvallend is dat de gegevens uit grafiek 1 duidelijk terug te zien zijn in de gegevens van grafiek 2. In grafiek 2 wordt inzichtelijk waar cybercrime plaatsvindt. Opvallend is dat de Financiële diensten erg goed beveiligd zijn. Stijgingen zijn te zien bij het verkopen van goederen of diensten, cloud computing en de sociale media.

Grafiek 2: Populaire plekken voor cybercrime

In het dashboard dat hier te downloaden is, wordt dieper ingegaan op kenmerken van de slachtoffers van cybercrime.

Ook handig worden met Excel en veel meer leren op het gebied van IT? Heb je interesse in automatisering, procesoptimalisatie, Artificial Intelligence, robotisering en data mining, maar nooit de mogelijkheid gehad om je er verder in te verdiepen? Dan is ons Traineeship Business IT de beste keus voor jou!

Thomas de Ruiter – Junior Consultant

Pim Baarveld – Junior Consultant

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >