Alle berichten

De problemen van een monoteam

Scrumteams zijn tegenwoordig essentieel voor IT-ontwikkeling. Het framework komt men overal tegen en het wordt gezien als cruciaal om snel, goede software te ontwikkelen. Toch komt het vaak voor dat deze teams zaken niet tijdig en adequaat opleveren. Dit tot frustratie van het management, dat natuurlijk eindverantwoordelijk is. Een belangrijke reden hiervoor is dat bepaalde issues steeds maar niet aangepakt worden. De oorzaak hiervan is in de meeste gevallen een zogenaamd monoteam.

Dit is een team dat zo op elkaar ingespeeld is dat het issues maar op één wijze op kan lossen. Alhoewel een dergelijk team zeer effectief kan zijn, kan het sommige problemen niet aan omdat het simpelweg niet het vermogen heeft om die goed op te pakken. Dit kan uiteraard leiden tot extreme ineffectiviteit en algemene ontevredenheid.

Het monoteam

Het issue met een monoteam is gelegen in het feit dat de leden van zo’n team beperkt zijn in het herkennen van situaties waarvoor wel een oplossing mogelijk is. Of ze herkennen hinderlijke situaties niet (op tijd). Als je een team hebt dan lang met elkaar samen heeft gewerkt, kan dit gevaar ontstaan. Dit is het gevaar om te vervallen in het “altijd soo geweescht” of in het gevaar van de blinde vlek.

Altijd soo geweescht

Dit is het gevaar dat de groep vrede heeft met de gang van zaken. Vanwege beperkingen in oplossingsmethodieken accepteren ze bepaalde zaken vaak die eigenlijk vreemd zijn, zoals het registreren van dezelfde gegevens in twee verschillende systemen. Of bijvoorbeeld het lang moeten wachten op verbindingen of het toepassen van bepaalde work-arounds op slecht(werkend)e functionaliteiten.

Het probleem is dan dat men eigenlijk wél de hinder ervaart, maar niet in staat is om een oplossing te bedenken. Simpelweg omdat de eigen toolkit te weinig instrumenten bevat. Het is te vergelijken met een klusjesman die met een schroevendraaier spijkers inslaat omdat hij geen hamer heeft. Dit is raar, maar vaak leren groepen mensen er vrede mee te hebben en het te accepteren als iets dat altijd zo geweest is.

De blinde vlek

Dit is het gevaar dat het team teveel denkt op dezelfde wijze en niet luistert naar of vatbaar is voor andere argumenten. Dit is zeker een gevaar als men dit doet met de eigen klanten. In dat geval worden niet de juiste zaken opgeleverd of worden er meer problemen gecreëerd dan opgelost.

Binnen dezelfde groep mensen ontstaat immers een eigen manier om naar zaken te kijken. Dit geeft focus, maar het beperkt tegelijkertijd ook het inlevingsvermogen. Dit is zeker gevaarlijk als men het contact met de klant verliest. Zo kan een ontwikkelteam een onwijs gave app maken voor ouderen, zodat ze niet meer naar de bank hoeven te lopen om geld op te nemen. Dit kan helpen omdat ze slecht ter been zijn, maar het kan er ook voor zorgen dat ze nog meer vereenzamen omdat ze minder redenen hebben om buiten te komen.

Tot slot

Het is van belang dat men binnen scrumteams vaak wisselt en dit ook consequent doet, met verschillende mensen. Het scrumteam is bedoeld om issues op te lossen, maar hiervoor moeten ze bekend zijn met wat écht hinderlijk is en welke oplossingen er nodig zijn. Dit vereist een goede menging van mensen met verschillende expertises.

Wouter Mertens

Business Manager IT

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >