Alle berichten

De remigratie naar steden, is het over met forenzen?

In de jaren ’70 en ’80 heeft er een grote exodus plaatsgevonden van de stad naar buitengebieden met ruimere en betaalbare eengezinswoningen in een groene buurt. Met de groei van suburbanisatie en de betaalbaarheid van de auto voor de ‘gewone mens’ groeit het aantal forenzen flink [1]. Een forens is iemand die in een andere plaats werkt dan zijn woonplaats en dagelijks tussen zijn woonplaats en zijn werk heen en weer reist. De laatste jaren is er een nieuwe jonge generatie bezig met de remigratie naar de steden. Gaat dit ook het einde zijn van de forens en dus een vermindering betekenen van het woon-werkverkeer?

Als we kijken naar de verwachte groei van de 4 grote steden tot 2030, dan staat dat in schril contrast met gemeentes aan de rand van ons land (tabel 1). Waar de gemeentes in het perifere gebied gaan inkrimpen, blijven de steden doorgroeien. De remigratie naar steden door vooral jongeren zal zich de komende jaren ook blijven doorzetten.

verwachte groei per gebied in nl over 2015 - 2030

Tabel 1: De verwachte groei per gebied in Nederland over 2015 -2030 [2]

Betekent dit ook dat het aantal forenzen in de grote steden aan het afnemen is?

Met een groei van het aantal mensen dat in de buurt van banen wonen, zou de noodzaak om te moeten reizen voor het werk de laatste jaren ook zijn afgenomen. Tussen 2000 en 2015 was de groei van de steden percentueel 2 keer zo groot als de groei van Nederland in totaal [3]. Hoe zit het dan met de gemiddelde afstand woon-werkverkeer in de 3 randstadprovincies? In grafiek 1 is de ontwikkeling te zien van het gemiddeld aantal kilometers woon-werkverkeer van de drie grote provincies over de afgelopen jaren.

Grafiek 1: Gemiddeld aantal kilometers Woon-werkverkeer per provincie [4]

gemiddeld aantal kilometers woon-werkverkeer per provincie

Uit de cijfers blijkt dat het aantal gereden kilometers woon-werkverkeer niet is afgenomen in de laatste jaren. Hoewel er meer mensen in de stad zijn gaan wonen, betekent dit niet dat zij ook dichter bij hun werk zijn gaan wonen.

Waar mensen in het verleden verhuisden voor hun werk, is de jonge generatie in de stad gaan wonen om andere redenen. Zo stelt Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken: “Jongeren van nu zijn veel gevoeliger voor atmosfeer en reputatie. Ze zijn zo idealistisch dat ze ruimte willen delen: ze willen in de stad wonen, ondanks dat het duur en klein is” [5].

Dit betekent dat werk niet de motivatie is om richting de steden te trekken. Men zal nog steeds ver moeten reizen om bij hun werk te komen. Het wonen en werken zal dus nog steeds uit elkaar liggen en men blijft forens, maar meer van hen zullen in de steden wonen. De remigratie naar steden heeft dus geen directe invloed op het aantal forenzen.

 

Bronnen

[1] Krabbenborg, L., & Daalhuizen, F. (2006). De geografie van werken in Nederland verandert. Geraadpleegd van https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-geografie-van-het-werken-in-Nederland-verandert_2263.pdf

[2] Centraal Bureau voor de Statistiek, C. B. S. (2016, 14 september). PBL/CBS prognose: Groei steden zet door. Geraadpleegd op 12 december 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/pbl-cbs-prognose-groei-steden-zet-door

[3] Uiteenlopende paden – De potentiële beroepsbevolking in de 22 stadsgewesten, nu en in de toekomst. (z.d.). Geraadpleegd op 12 december 2018, van https://themasites.pbl.nl/uiteenlopende-paden-potentiele-beroepsbevolking/

[4]  CBS StatLine -. (z.d.). Geraadpleegd op 12 december 2018, van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL

[5] NOS. (2017, 15 juni). Waarom we allemaal in de grote stad willen wonen. Geraadpleegd op 12 december 2018, van https://nos.nl/op3/artikel/2178292-waarom-we-allemaal-in-de-grote-stad-willen-wonen.html

 

Emil Doyle

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >