Alle berichten

Filedruk toegenomen: feit of fabel?

Staan we tegenwoordig langer in de file of niet? Als gevolg van een onderzoek ter afronding van de Excelcursus, zet ik in deze blog uiteen of de filedruk is toegenomen in Nederland de afgelopen jaren. De eerste vraag die ik mezelf stelde toen ik dit ging onderzoeken was: hoe ga ik dit doen? Kijk ik naar het aantal auto’s in Nederland, de hoeveelheid files, het aantal kilometers asfalt, het aantal gereden kilometers of naar andere indicatoren? Kortom, er zijn heel veel manieren om de filedruk in Nederland te onderzoeken en dit is slechts een belichting van een aantal van de indicatoren die je kunt gebruiken om dit te onderzoeken.

Allereerst ben ik begonnen te zoeken naar cijfers over de filedruk, ook wel filezwaarte genoemd. De filezwaarte is de lengte maal de duur van de files. Het wonderbaarlijke is dat je zeer verschillende cijfers vindt. Een bericht van de Volkskrant kopt dat het aantal files in het eerste kwartaal 2018 met een kwart is toegenomen. Dit is echter ten opzichte van 2017.

In grafiek 1 is te zien dat de filezwaarte de afgelopen jaren heel erg schommelt, dus wat zegt dit resultaat eigenlijk? Dit kan dus ook komen door een aantal hele zware en lange files die die de cijfers enorm opkrikken. Tegelijkertijd zijn files ook een indicatie van het floreren van de economie, als het beter gaat met de economie zijn er ook meer files.

Grafiek 1: filezwaarte t.o.v. het vorige jaar

Andersom werkt dit ook: hoe slechter het gaat met de economie, hoe minder files. Kortom, de filezwaarte alleen is geen goede indicator om te meten of we echt langer in de file staan.

Naast de filezwaarte zijn er ook andere kengetallen waarmee rekening gehouden moeten worden om te analyseren of de files zijn toegenomen. Allereerst is het aantal rijbewijzen in Nederland langzaam gestegen van 10,6 miljoen naar ongeveer 11,07 miljoen. Daarnaast is het aantal wegvoertuigen ook gestegen met ruim een half miljoen in de periode van 2014 tot 2018.

Naast de stijging van de wegvoertuigen zijn ook het aantal reizigerskilometers voor personenauto’s in Nederland, in de periode 2010 – 2016 gestegen van 95,4 miljard naar 97,7 miljard. Dit is ook te zien in tabel 1. Het goederenvervoer via de weg is in de periode 2010-2016 ook gestegen van 635 miljoen ton naar 723 miljoen ton.                                                                      

Tabel 1: aantal reizigerskilometers per mld. km

Tot slot is het aantal kilometer weglengte ook gestaag gestegen van 130.446 km naar 139.294 km. Deze paragraaf laat dus zien dat het gebruik van de auto op alle vlakken is gegroeid, maar dat ook het aantal kilometers wegdek is gestegen.                                                                                    

Op basis van de cijfers kan geconcludeerd worden dat de hoeveelheid aangelegd asfalt niet opweegt tegen de toegenomen drukte op de weg en we dus daadwerkelijk langer en vaker in de file staan. Doordat het aantal rijbewijzen, het voertuigen, het aantal kilometers dat we afleggen en het goederenvervoer is toegenomen, is de drukte op de weg de laatste jaren groter dan ooit. Dit ondanks de bijna 10.000 kilometer extra asfalt die de laatste jaren is aangelegd. Dit bewijst dan ook dat het simpelweg aanleggen van meer asfalt niet de oplossing is om het fileprobleem aan te pakken. Oplossingen moeten gezocht worden in het nemen van maatregelen, zoals het verbeteren van het openbaar vervoer en het aanpakken van knelpunten die voor opstoppingen zorgen.

 

Ook handig worden met Excel en veel meer leren op het gebied van IT? Heb je interesse in automatisering, procesoptimalisatie, Artificial Intelligence, robotisering en data mining, maar nooit de mogelijkheid gehad om je er verder in te verdiepen? Dan is ons Traineeship Business IT de beste keus voor jou!

Thomas Peeters

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >