Alle berichten

Gouden tijden voor “The Frightful Five” op de beurs: hype of gefundeerd op echte resultaten?

Sinds medio 2017 zijn Apple, het moederbedrijf van Google Alphabet, Facebook, Microsoft en Amazon, naar beurswaarde gemeten, de grootse bedrijven ter wereld geworden. Waar tien jaar geleden oliebedrijven als ExxonMobil en financiële instellingen als JP Morgan & Chase nog de scepter zwaaiden op de New York Stock Exchange, zijn het nu de High Tech-bedrijven die de dienst uitmaken.

De market capitalization[1] van deze vijf bedrijven opgeteld, is medio 2017 bijna 2900 miljard dollar. Dit is circa 3,4 maal het bruto nationaal product van Nederland. De vraag resteert of deze beurwaarde te rechtvaardigen is, of dat er een neiging is naar het overwaarderen van deze aandelen.

Om hier een indicatie over te kunnen geven, wordt er in dit schrijven kort onderzocht of de Price-to-book-ratio, de beurswaarde ten opzichte van de boekwaarde, van deze bedrijven erg afwijkt van bedrijven actief in dezelfde sector, aan de hand van de Nasdaq Tech 100 index [2]. In tabel 1 staat de P/B-ratio van het laatste jaar ook aangegeven in de onderdelen. Klik erop om deze te vergroten.

Figuur 1: Market capitalization van de “Frightful five” door de jaren heen (Bron: www.ycharts.com) 

Tabel 1: P/B-ratio met onderdelen van de Frightful Five (klik om te vergroten)

Voordat de P/B-ratio wordt geanalyseerd, wordt eerst besproken waar de beurs en-boekwaarde van een bedrijf op gebaseerd is.

Beurswaarde

De beurswaarde van een bedrijf is vaak gebaseerd op de volgende vier factoren:

  1. Bedrijfsnieuws en -prestaties: elk kwartaal komen bedrijven naar buiten met de kwartaalcijfers; hieruit maken beleggers op of een bedrijf aan de verwachtingen heeft voldaan en wat de vooruitzichten zijn voor het komende kwartaal.
  2. De sector: aandelenkoersen van bedrijven actief in dezelfde sector correleren vaak met elkaar. Is de markt voor bedrijven primair bezighoudend met IT en de toepassing daarvan groeiende, dan zullen de aandelenkoersen van soortgelijke bedrijven ook stijgen.
  3. Sentiment: hebben beleggers vertrouwen in de aandelenmarkt, dan zal dit beloond worden met stijgende aandelenprijzen. Voorspellen zij echter een negatief scenario voor in de toekomst, dan zal dit ook zijn invloed hebben op de prijs van een aandeel.
  4. Economische factoren: is de economie groeiend, dan zijn beleggers ook geneigd meer aandelen te kopen in de hoop dat deze aandelen zullen meestijgen met de economische groei. Andersom zijn beleggers geneigd minder aandelen te kopen of deze zelfs te verkopen als de economie slecht presteert.[3]

Boekwaarde

Echter, de boekwaarde van een bedrijf is gebaseerd op andere factoren dan de factoren hierboven beschreven; namelijk het verschil tussen de activa en de passiva van een bedrijf. Activa bestaan uit bezittingen als gebouwen, voorraad goederen en liquide middelen. Passiva bestaan onder andere uit het eigen vermogen van een bedrijf en de kort en -langlopende schulden van een bedrijf. Wanneer je de beurswaarde van een bedrijf vergelijkt met de boekwaarde van een bedrijf, kan de P/B-ratio een indicatie geven of een bedrijf over- of ondergewaardeerd is.

Een kanttekening om hier bij te plaatsen, is dat de boekwaarde vaak niet accuraat representeert wat het bedrijf daadwerkelijk waard is. De beurswaarde per aandeel van een bedrijf valt daarom vaak hoger uit dan de boekwaarde per aandeel. Voor de bedrijven actief in de technologiesector, spelen factoren als immateriële activa als intellectuele eigendommen een grote rol in het bepalen van de waarde van een bedrijf; denk bijvoorbeeld aan de logaritmes van Google en Facebook om online gericht advertenties te kunnen tonen. Dit soort bezittingen, en factoren als reputatie en merksterkte, zijn lastig te waarderen met betrekking tot de boekwaarde en worden tezamen met groeiprognoses meer gereflecteerd in de beurswaarde van een bedrijf.

Zijn de hoge P/B-ratio’s te verantwoorden?

Wanneer de P/B-ratio’s worden vergeleken met de Nasdaq Tech 100 index (4,54) valt meteen op dat vooral Amazon er ver boven zit. Dalende nettowinsten van hun hoofdactiviteit online winkelen en sterkere concurrentie leidend tot lagere marges, extreem hoge uitgaven aan investeringen. Bovendien zorgen weinig omzetgroei buiten Noord-Amerika voor een hoge P/B-ratio en een beurswaarde die zwaar lijkt te leunen op onzekere resultaten in de toekomst en suggereren dat de aandeelprijs van Amazon deels op hype gebaseerd is en lastig te verantwoorden is.

Hoewel, afgezien van het feit dat Alphabet, Apple, Facebook en Microsoft een hogere P/B-ratio hebben dan gemiddeld in de Nasdaq Tech 100, verklaart de (wereld)dominantie in de respectievelijke markten waarin zij opereren waarom hun aandeelprijs zo hoog ligt.

Kijk op een willekeurige smartphone en de kans is groot dat het een iPhone is. Is het geen Iphone, dan draait de smartphone zeer waarschijnlijk op het Android besturingssysteem van Google. Bekijk vervolgens welke applicaties er op staan: Facebook, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Instagram en Google’s zoekmachine. Start de pc op kantoor op en er wordt gecommuniceerd via Skype van Microsoft en gewerkt met het Microsoft Office-pakket. Sla een willekeurig bestand in de cloud op en de kans is zeer groot dat het op een server van Google, Microsoft of Amazon terecht komt. Smartphones, tablets, laptops, applicaties, cloud computing, online advertenties en winkelen; de Frightful Five speelt hier overal een zeer dominante rol in. Een bestaan zonder deze bedrijven is voor veel mensen, inclusief mijzelf, niet meer voor te stellen; deze absolute machtspositie en de sterk groeiende industrie waarin zij opereren wordt ook gereflecteerd in hun torenhoge beurswaarde. Mijn inziens is deze, afgezien van Amazon, niet op hype gefundeerd.

Bronnen

[1] Markt Capitilization is het totaal aan uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de huidige prijs per aandeel.

[2] Alle cijfers hier vermeld zijn gedateerd van 3 juli 2017, toen het tweede fiscale kwartaal van 2017 voorbij was.

[3] Dit is uiteraard afhankelijk van de correlatiefactor tussen de algemene economische ontwikkeling en sector. In dit geval wordt dit wel aangenomen.

Merijn van Honstede

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >