Alle berichten

Het datamodel: 4 zaken waar je rekening mee moet houden

Software-development is een vaak kostbaar proces dat nauwgezet uitgevoerd moet worden. Er kleven immers veel risico’s aan. Het is daarom van belang dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Een belangrijk element binnen de ontwikkeling van een goede applicatie, is de bepaling van het datamodel. Dit is het fundament van de software. Aanpassingen eraan achteraf zijn zeer ingrijpend en kosten vaak veel geld. Probeer maar eens een huis staande te houden terwijl je een nieuw fundament legt. Het is daarom essentieel dat het datamodel aansluit op het bedrijfsproces.

Hieronder kaart ik kort 4 zaken aan die je op orde moet hebben bij het opstellen van een datamodel. Door er voldoende tijd aan te besteden, kun je problemen voorkomen.

  1. Toekomst-proof

Door een goed datamodel op te stellen is je software toekomst-proof. Dit houdt in dat je niet alleen weet hoe het huidige proces in elkaar zit, maar ook hoe het toekomstige proces eruit zal zien. Als simpel voorbeeld kan je de wijziging van de pensioenleeftijd nemen. Deze was altijd 65 en in veel software werd deze er op diverse plekken ‘ingebouwd’, zelfs toen bekend was dat deze zou wijzigen. Dit is zonde, want achteraf kost het meer moeite om dit te wijzigen dan om vooraf een flexibele leeftijd in te voeren. Een ander huidig voorbeeld is het administreren van geslacht.

  1. Correcte relaties

Een belangrijk kenmerk van datamodellen is dat ze ook de relaties tussen data beschrijven. Deze relaties zijn essentieel en moeten uiteraard zoveel mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid. Zo is het van belang of een klant één bankrekeningnummer kan bezitten, of meerdere, of dat een bankrekening één of meerdere houders kan hebben. Een fout in een relatie tussen data kan ervoor zorgen dat de gehele entiteit (opslageenheid die documentinhoud bevat) niet geregistreerd kan worden.

  1. Juiste datatypes

Moet een huisnummer als een getal of als tekst geregistreerd worden? Op deze vraag wordt vaak ‘getal’ geantwoord. Maar is dat wel juist? Zo wordt er namelijk geen rekeningen gehouden met bepaalde uitzonderingen, zoals buitenlandse adressen of huisnummertoevoegingen die niet kunnen worden geregistreerd. Het datamodel moet hier rekening mee houden en kennis van de verschillende datatypen en uitzonderingen is vereist.

  1. AVG-proof

Een ander element is dat je datamodel conform AVG/GDPR-regels moet zijn opgesteld. Dit betekent dat je, naast een correct datamodel opstellen, ook nog rekening moet houden met het inzien van data. Wie mag welke informatie (in)zien? Dit is goed te doen voor adresgegevens, maar hoe zit het met herleidbare gegevens zoals foto’s, medische gegevens of andere data? Als programmeur kun je misschien wel weten dat je een geboortedatum moet anonimiseren, maar hoe zit het met de pensioendatum? Kennis van het proces is vereist om te weten hoe om te gaan met je data.

Tot slot

Het bouwen van goede software is een lastige opgave. Centraal staat het datamodel, dat fungeert als het fundament van de software. Het is van belang dat dit model goed opgezet wordt. Hiervoor is inhoudelijke kennis een noodzakelijk vereiste om lastige issues te voorkomen.

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >