Alle berichten

Het nut van vakjargon

Software-development is een vaak kostbaar proces dat nauwgezet uitgevoerd moet worden. Er kleven immers veel risico’s aan. Het is daarom van belang dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Een onderschatte uitdaging is het vakjargon dat gebruikt wordt binnen processen. Ieder bedrijf wordt gekenmerkt door specifiek vakjargon en development-afdelingen moeten software bouwen die werkt conform dit vakjargon. Dit is absoluut geen sinecure en het is van groot belang dat men het jargon goed hanteert bij de ontwikkeling van software.

Hieronder een aantal redenen waarom je het vakjargon niet moet onderschatten:

  1. Dubbele vertaling

Het eerste wat men moet realiseren, is dat vakjargon een eigen taal is die niet (altijd) te vergelijken is met normale taal. Het leren van deze taal is vaak lastig en dat gaat niet over één nacht ijs. Development-teams hebben daarnaast niet alleen te maken met het vakjargon van de business, maar ze hebben ook hun eigen, technische vakjargon. In dit geval moet je dus beseffen dat het bouwen van een applicatie die gebruik maakt van business-jargon, vergelijkbaar is met het schrijven van een boek “Hoe leer ik Chinees”, geschreven in het Frans. Je hebt een dubbele vertaling en dit betekent dat er een grote kans is dat je zaken mist of verkeerd interpreteert.

  1. Stakeholders

Vakjargon wordt vaak gezien als lastig, maar het heeft zeker een bestaansrecht. Het is het jargon waarmee het bedrijf niet alleen intern communiceert, maar ook met haar externe stakeholders. In deze interactie is het vakjargon vaak ontstaan om bepaalde zaken correct en eenduidig uit te drukken. Het idee dat vakjargon alleen belangrijk is voor de eigen business, is een verkeerd uitgangspunt. Het is een manier die geëvolueerd is om de informatie correct over te dragen aan anderen. Het is daarom gevaarlijk om vakjargon als onbelangrijk te bestempelen, omdat men dan niet meer correct met derden kan communiceren.

  1. Efficiëntie

Woorden ontstaan vanuit een bepaald gemak. We willen graag economisch omgaan met onze tijd, dus gebruiken we woorden vaak om zeer specifieke en complexe zaken snel weer te geven. Indien we online informatie willen krijgen, bijvoorbeeld over honden, zeggen we niet dat we “op de website Google gebruik hebben gemaakt van de zoekmachine om te achterhalen wat anderen hebben geschreven over honden”. In plaats daarvan zeggen we dat we “honden hebben gegoogled”. Dit aspect van taalgebruik is al helemaal overduidelijk als we het hebben over afkortingen.

Het belang hiervan is dat we moeten realiseren dat het gebruik van jargon voortgekomen is vanuit een behoefte het communicatieproces te optimaliseren. Het verlies van dit jargon kan dus leiden tot inefficiëntie.

Tot slot

Software-development is altijd ten behoeve van een bestaande business of industrie. Binnen deze business wordt gebruik gemaakt van vakjargon dat voor development-teams niet meteen vanzelfsprekend is. Het is van belang te accepteren dat er redenen zijn om dit vakjargon te gebruiken en dat teams geëquipeerd moeten zijn hierin.

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >