Alle berichten

Hoe burn-out ben jij?

Hoeveel taken en opdrachten heb jij er extra bij gekregen de laatste jaren? En hoeveel heb je er kunnen afstoten? Dikke kans dat je, net als vele anderen, steeds meer doet in dezelfde tijd. Had je het vroeger niet druk of ben je nu veel efficiënter gaan werken? Kom je er nog wel toe jezelf uit te dagen en je horizon te verbreden, of is ontspanning equivalent aan bankhangen geworden? Hoeveel rek heb jij nog voordat er iets knapt? En wat kun je er tegen doen? In dit artikel ga ik in op de gevolgen van werkdruk.

Werkdruk is grofweg in twee categorieën te verdelen.

a)       Fysieke of kwantitatieve werkdruk, waarbij er veel werk is. In dat geval ben je fysiek minder thuis.

b)      Cognitieve werkdruk, waarbij je fysiek wel thuis bent, maar met je gedachten nog op het werk bent.

De totale werkdruk in Nederland is sinds de jaren 1990 met 50% gestegen. De laatste decennia is met name de cognitieve werkdruk enorm gestegen. De laatste jaren stijgt echter ook de fysieke werkdruk, omdat er steeds meer mensen als zelfstandigen werken. Zij zijn niet gebonden aan de wettelijke werkurenregulaties waaraan werknemers en werkgevers wel zijn gebonden. Werkweken van 60 uur of meer zijn niet uitzonderlijk voor zelfstandigen.

How do you experience the pressure to achieve in your work? 

Tabel 1. Ervaren werkdruk onder wetenschappers. Bron: Jettinghof & Scheeren, 2016

Uit Tabel 1 blijkt dat slechts een kwart van de ondervraagden de werkdruk niet (te) hoog vindt. Uit mijn eigen onderzoek in 2017 onder jonge wetenschappers (postdocs) bleek ook dat 72,3% van de ondervraagden de werkdruk als (te) hoog beschouwde. Daarbij werd een significant verband gevonden tussen ervaren werkdruk en burn-outklachten. Andere studies hebben vergelijkbare resultaten gevonden, bij andere beroepsgroepen. Psychische aandoeningen ten gevolge van overmatige werkdruk is met stip de nummer 1 oorzaak van verminderde prestaties en arbeidsongeschiktheid. Uitval ten gevolge van psychische aandoeningen betekent veel vaker volledige uitval (85%) en duurt langer dan uitval om andere redenen. De kosten van een burn-out zijn dan ook relatief hoog.

Grafiek 1. Arbeidsongeschiktheid naar oorzaak 2010-2015. Bron: CBS

Zoals uit Grafiek 1 op te maken is, zijn burn-out en werkdruk niet te onderschatten, groeiende problemen in onze maatschappij. Van het totale aantal arbeidsongeschikten was in 2010 ‘slechts’ 44,7% arbeidsongeschikt vanwege psychische aandoeningen. In 2015 is dat percentage al 51,4%. Dit percentage en het totale aantal uitval ten gevolge van een burn-out zal vermoedelijk alleen maar toenemen. We moeten onszelf daarom goed beschermen tegen burn-out. Helaas is er geen pil tegen en bestaat er geen altijd succesvolle therapie. Iedereen reageert anders op stress. De een krijgt een burn-out door het maken van lange dagen. De ander werkt parttime, maar bezwijkt onder de cognitieve werkdruk. Omdat het voor iedereen weer anders is, moet je zoeken naar manieren die je helpen om te gaan met werkdruk. Een te hoge werkstress of burn-out is in geen geval iets om je voor te schamen en moet op de een of andere manier behandeld worden, net als een gebroken been. Bescherm jezelf en (h)erken je werkdruk. Meer informatie om je werkdruk te tackelen vind je op tno.nl.

Jochem Rolvink

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >