Alle berichten

Hoe is de sfeer binnen jouw team?

Scrum als ontwikkelmethodiek is gebaseerd op het zorgen voor zelfsturende teams. Het algemene ideaal is dat managers hierdoor overbodig worden. Praktisch gezien is een scrumteam mijns inziens een team dat niet iedere dag staat te klagen dat het werk niet gedaan kan worden omdat zaken in de weg staan. Een dergelijk team is niet bang voor problemen, maar ziet daarin juist mogelijkheden om met elkaar tot een oplossing te komen.

Een belangrijk element binnen werken in teamverband is sfeer. Hiermee bedoel ik mede het gevoel dat het team heeft om zaken direct met elkaar te bespreken. Je kan dit ook cultuur noemen, het gaat erom dat deze open is. Indien je geen open cultuur hebt, is de kans op een succesvol zelfsturend team nihil.

Hieronder 6 zaken die kunnen aangeven of sfeer een issue is binnen jouw team, met 6 tips om dit te verbeteren.

  1. Externe oorzaken

John F. Kennedy zei ooit “succes kent vele vaderen en falen is een wees”. Als dit inderdaad geldt binnen jouw team (succes wordt altijd door velen opgeëist, maar als iets mislukt, geeft niemand aan daar verantwoordelijk te zijn), kan dit een duidelijke indicatie zijn van weinig vertrouwen en een slechte sfeer. Indien deliverables niet binnen de juiste tijd, het beoogde budget en de afgesproken kwaliteit geleverd worden, rijst vaak de vraag waarom dit zo is.

Als het antwoord continu is dat dit komt vanwege een externe oorzaak, dan is dit een teken dat de sfeer niet goed is. Immers, als de sfeer wel goed is, dan zal het team de oorzaak naar zich toe trekken. Dit omdat ze vertrouwen hebben dat iedereen zich verantwoordelijk voelt.

  1. Stilte

Indien je de mate van succes van teams af zou zetten tegen de hoeveelheid decibels dat het team produceert, dan zul je zien dat er een lineair verband bestaat. Succesvolle teams praten veel, lopen veel rond en zijn actiever dan onsuccesvolle teams.

Dit kan alleen in teams waar de sfeer goed is. De energie moet immers ergens terecht komen. Veel reuring en beweging creëert emotie (“motion creates emotion”). Teams die juist stil zijn, zijn vaak stil met een reden…

  1. Credits geven

Om een probleem op te lossen kun je het óf zelf doen, óf vragen aan iemand anders om het te doen. Het resultaat kan hetzelfde zijn. Het verschil met een goed team is echter dat men in het bespreken van de oplossing niet schroomt om (ook) de ander te benoemen. Het toont in de eerste plaats aan dat ze gezamenlijk problemen oplossen en in de tweede plaats dat ze elkaar continu betrekken.

  1. Spontane acties

Een ander element van goed functionerende teams is dat ze ook het leuk vinden om naast het werk samen tijd door te brengen. Goede teams hebben plezier in het werk, ook juist vanwege elkaars aanwezigheid. Dit is wat anders dan samen tafelvoetballen of pingpongen tijdens de werkuren. Dat is ook leuk, maar het kan juist ook afleiding zijn van het werk (wat soms natuurlijk ook het doel ervan is). Als teams na het werk nog even een biertje gaan drinken, dan mag je aannemen dat ze plezier hebben in het werk en dat ze waarschijnlijk graag samenwerken.

  1. Ambitieus

Goede teams gaan de uitdaging aan en proberen ook met elkaar steeds meer te bereiken. Ze trekken elkaar op en je ziet progressie. Er zit een gezond wedstrijdelement in hun werk. Ze willen steeds meer, omdat het leuker is om méér te kunnen. Als de sfeer goed is, zie je ambitie en progressie in het team.

  1. Belangen behartigen

Het allerbelangrijkste element dat aantoont dat de sfeer goed is, is dat ieders belangen behartigd worden. Ieder teamlid heeft baat bij het meedoen aan het team. Voor de één is dat de financiële compensatie, voor de ander het meewerken aan een (eind)product, voor de ander weer het leervermogen, enzovoort.

Deze belangen zijn niet geheim maar mogen voor iedereen duidelijk zijn. Dit toont vertrouwen in elkaar, men mag weten waarom iedereen bij het team zit. Dit voorkomt ook issues en je komt minder snel in elkaars vaarwater.

Tot slot

Om te zorgen dat je er goede producten gemaakt worden of goede diensten worden verleend, wil je enthousiaste medewerkers hebben. Sfeer is belangrijker dan techniekkennis en het wordt voor succesvolle bedrijven steeds belangrijker dat hier aandacht aan besteed wordt. In een wereld waarin competitie en snelheid cruciaal is, is het belangrijk dat men kan vertrouwen op teams die elkaar kennen, elkaar aanmoedigen en ondersteunen, en nét dat extra tandje bij zetten als het moet. De vraag is dus: heb jij er alles aan gedaan om een goede sfeer te creëren?

Wouter Mertens

Business Manager IT

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >