Alle berichten

Blog 2: Kwaliteit van de zorginkoop bij gemeenten en regelgeving van de overheid

In Nederland is het zo dat er kaders worden vastgesteld door de overheid als het gaat om kwaliteit van zorginkoop en zorggerelateerde activiteiten.

Om kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te kunnen garanderen, moeten gemeenten zich houden aan regels en wetten. Opvallend is wel dat gemeenten zich binnen de wet maatschappelijke ondersteuning moeten houden aan andere kwaliteitswetten dan andere spelers in de zorgsector.

Gemeenten zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht hierop. Dit betekent dat organen zoals het Zorginstituut Nederland of de Inspectie Gezondheidszorg alleen adviseren en geen plicht hebben tot toezicht houden op gemeenten. Daarentegen nemen gemeenten de eisen die worden gesteld aan de kwaliteitswet van andere zorginstellingen, wel over.

De strekking van deze kwaliteitseisen is dat de zorg cliëntgericht moet zijn. Daarnaast wordt er verwacht van de professional dat deze respectvol omgaat met de cliënt, dat een professional de zorg afstemt op de behoefte van de cliënt en holistisch denkt. Een professional moet kijken naar het hele plaatje en samenwerken met andere professionals, om de zorg zo optimaal te laten verlopen.

Dus, in iets meer dan twee jaar moeten gemeenten leren hun eigen zorg in te kopen en vervolgens ook een eigen beleid ontwikkelen dat ervoor zorgt dat er toezicht is op hun eigen inkoopproces. Aan het beleid moeten ze zich natuurlijk ook nog houden. Erg ambitieus. De overheid vertelt ons echter dat het kwaliteitsbeleid gezien wordt als een doodnormale kwaliteitscyclus (plannen-uitvoeren-controleren-aanpassen), waar de gemeenten al bekend mee zouden zijn. We hoeven ons dus geen zorgen te maken! Of wel? Hier was ik benieuwd naar.

In de volgende blogs ga ik in op de realiteit van deze regelgeving voor een gemeente. Ik ben in gesprek gegaan met een gemeentemedewerker aangaande meerdere zaken, waaronder de burgers, de herindiceringen, zorginkoop en het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Wat waren en zijn de moeilijkheden tot op dit moment? Misschien nog wel belangrijker: wat gaat er goed? Dit lijkt me namelijk minstens zo interessant.

Loïs Kuipers

Junior Consultant - AP Support

Loïs Kuipers is Junior Consultant bij AP Support. Ze heeft interesse in gezondheid en zorg, zowel in het dagelijks leven als op professioneel gebied. Ze houdt zich daarom graag bezig met ontwikkelingen op beide gebieden!

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >