Alle berichten

Standaardisering bij aanbestedingen door overheidsorganisaties

Onlangs kreeg ik via mijn werkgever AP Support een vacature onder ogen van een gemeente. Deze vacature was opgebouwd uit een aantal vereisten/knock-outcriteria. Twee van de zes vereisten waren redelijk “soft”. De werkgever diende voor een adequate begeleiding en opleiding te zorgen voor het correct invullen van de functie. De overige vier van de zes gunningscriteria werden op de volgende manier beoordeeld:

  • Afgeronde Hbo-opleiding (30 punten)
  • Hbo-opleiding afgrond in de afgelopen 2 jaar (20 punten)
  • Bij wisseling/langdurige uitval van de werknemer, wordt er binnen 3 weken een nieuwe werknemer geleverd (20 punten)
  • Het uurtarief is maximaal € xx ,- (30 punten)

 

De kandidaten die het beste scoorden op de bovengenoemde criteria, werden geselecteerd. Deze manier van beoordelen had ik nog niet eerder gezien. Daarom was ik benieuwd naar meer informatie over het achterliggende proces.

Bij de zoektocht naar informatie stuitte ik op een nog veel interessanter onderwerp dat te maken heeft met overheidsstandaarden. Het “Forum Standaardisatie” is een instantie die de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid bevordert. Het idee is dat wanneer systemen onderling gegevens kunnen uitwisselen, dit een verbetering is van het systeem. Dit wordt ook wel het creëren van open standaarden genoemd.

Bij ICT-aanbestedingen van overheidsinstanties ten behoeve van de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) blijkt dat de overheid eenzelfde manier van beoordelen gebruikt bij het selecteren van kandidaten, als bij aanbestedingen op ICT-gebied. Uit figuur 1 blijkt dat er ten opzichte van 2014 een duidelijke stijging te zien is, met betrekking tot het vragen van standaarden bij ICT-aanbestedingen ten behoeve van de GDI.

Enerzijds kan men zich afvragen of deze manier van beoordelen resulteert in het beste IT-product of de meest geschikte kandidaat. Anderzijds is het voor aanbieders van IT-gerelateerde producten of projecten belangrijk om te beseffen dat de overheid meer en meer naar de toepasbaarheid van open standaarden kijkt bij aanbestedingen.

Het blijkt echter dat in de huidige situatie, er bij 15% van de GDI-voorzieningen die overheidsinstanties gebruiken, er nog geen open standaarden zijn toegepast. Daarnaast zijn bij 25% van de voorzieningen de standaarden slechts deels toegepast. Dit betekent dat er bij 40% procent van de voorzieningen nog een verbetering te realiseren is.

Ondanks dat er in vergelijking met 2014, het niet-toegepaste deel is verbeterd van 28% naar 15%, blijft het gecombineerde deel waarbij er geen of deels standaarden zijn toegepast, stabiel rond de 39% à 40%. Klik op onderstaande afbeelding om deze te vergroten.

Dit betekent dat hier nog grote kansen liggen voor verbetering, en dus kansen voor bedrijven zoals AP Support: bedrijven die sterk zijn in procesoptimalisatie, het leveren van Solutions en het opleiden en leveren van IT-experts.

Bron: Monitor Open Standaardenbeleid 2016

Sjoerd van de Kieft

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >