Alle berichten

Vakjargon: soms vol met jeukwoorden, maar binnen IT vaak nodig

Software development is een kostbaar proces dat vaak nauwgezet uitgevoerd moet worden. Er kleven immers veel risico’s aan het proces die op den duur zeer kostenintensief kunnen zijn. Het is daarom van belang dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Een onderschat probleem is het vakjargon dat gebruikt wordt binnen processen. Ieder bedrijf wordt gekenmerkt door specifiek vakjargon en development-afdelingen moeten software bouwen die werkt conform dit vakjargon. Dit is absoluut geen sinecure en men moet niet onderschatten hoe belangrijk het is om dat jargon goed te hanteren in de softwareontwikkeling.

Waarom mag je vakjargon niet onderschatten? Hieronder een aantal redenen:

  1. Dubbele vertaling

Het eerste wat men moet realiseren is dat vakjargon een eigen taal is die niet te vergelijken is met normale taal. Het leren van deze taal is vaak lastig en gaat niet over een nacht ijs. Development-teams hebben daarnaast niet alleen te maken met het vakjargon van de business, maar ze hebben ook hun eigen technische vakjargon. In dit geval moet je dus beseffen dat het bouwen van een applicatie die gebruik maakt van business-jargon vergelijkbaar is met het schrijven van een boek “hoe leer ik Chinees?”, geschreven in het frans. Je hebt een dubbele vertaling en dit betekent dat er een grote kans is dat je zaken mist.

  1. Stakeholders

Vakjargon wordt vaak gezien als lastig, maar het heeft zeker een bestaansrecht. Het is het jargon waarmee het bedrijf niet alleen intern communiceert, maar ook met haar externe stakeholders. In deze interactie is het vakjargon vaak ontstaan om bepaalde zaken correct en eenduidig uit te drukken. Het idee dat vakjargon alleen belangrijk is voor de eigen business, is een verkeerd uitgangspunt. Het is een manier die geëvolueerd is om informatie correct over te dragen aan anderen. In dit geval is het gevaarlijk om vakjargon als onbelangrijk aan te merken, omdat je zonder het jargon vaak niet meer correct kunt communiceren met derden.

  1. Efficiëntie

Woorden ontstaan vanuit een bepaald gemak. We willen graag economisch omgaan met onze tijd dus gebruiken we woorden vaak om zeer specifieke en complexe zaken snel weer te geven. Indien we informatie willen krijgen over bijvoorbeeld honden, zeggen we niet dat we “op de website Google gebruik hebben gemaakt van de zoekmachine om te achterhalen wat anderen hebben geschreven over honden”. In plaats daarvan zeggen we dat we “honden hebben gegoogled”. Dit aspect van taalgebruik is al helemaal overduidelijk als we het hebben over afkortingen.

Het belang hiervan is dat we moeten realiseren dat het gebruik van jargon voortgekomen is vanuit een behoefte het communicatieproces te optimaliseren. Het verlies van dit jargon kan dus leiden tot inefficiëntie.

Tot slot

Software development is altijd ten behoeve van een bestaande industrie. Binnen deze business wordt gebruik gemaakt van vakjargon dat voor development-teams niet meteen vanzelfsprekend is. Het is van belang te accepteren dat er redenen zijn om dit vakjargon te gebruiken en dat teams geëquipeerd moeten zijn hierin.

Wouter Mertens

Business Manager IT

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >