Alle berichten

Veel jonge vrouwen hebben last van een burn-out

Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk, maar wat is werkdruk eigenlijk? Het CBS definieert dit als: “De momenten waarop de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord is”. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen. Dit heeft als gevolg erg snel werken, heel veel doen of extra hard werken. Wanneer psychische overbelasting door werkdruk te lang duurt, kan dit leiden tot werkstress met als gevolg burn-outklachten.

Het percentage jongeren van 25 tot 35 jaar met burn-outklachten ligt hoger dan in andere leeftijdsgroepen. De werkdruk wordt vooral gevoeld doordat ze erg snel werken en extra hard werken. Dat werknemers van 25 tot 35 jaar vaker werk gerelateerde vermoeidheid rapporteren, hangt onder meer samen met de arbeidsduur en de gezinssituatie. Zij hebben gemiddeld een langere werkweek en zijn ook vaker alleenstaand.


Tabel 1: overzicht in 2017 van mannen en vrouwen met werkdruk en burn-outklachten

Bij jongeren van 25 tot 35 jaar is er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen te constateren. Uit tabel 1 is af te lezen dat vrouwelijke werknemers er bovenuit steken met burn-outklachten (vrouwen 18,3% vs. mannen 16%). Zij geven voornamelijk aan vaak last te hebben van een leeg gevoel en last te hebben van vermoeidheid. Onderzoek wijst uit dat dit zou kunnen komen doordat veel vrouwen in het onderwijs en de zorg werken. Dit zijn emotioneel zwaardere beroepen dan in veel andere sectoren. De vraag is: zorgt het stijgend aantal gevallen van werknemers met burn-outklachten ook daadwerkelijk tot meer en/of langduriger verzuim?


Figuur 1: werknemers ziekteverzuimpercentage en percentage burn-outklachten 2017

 Ondanks dat het verzuimpercentage sinds 2000 met 25 procent is gedaald, stijgt het aantal werknemers dat uitvalt met burn-outklachten gestaag door. Van vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar heeft 20 procent te maken gehad met een burn-out. Mensen met een burn-out zijn vaker langdurig uit de roulatie dan bij ander verzuim. Uit figuur 1 is te op te maken dat er een verband is tussen het aantal burn-outklachten en daadwerkelijk verzuim. Gemiddeld is een werkgever een werknemer met een burn-out 242 dagen kwijt, waarbij één verzuimdag rond de 250 euro kost. Vrouwen hebben daarbij meer verzuimdagen dan mannen. Daarbij ligt het verzuimpercentage bij vrouwen ook hoger dan bij mannen.

Gezien de stijging in het aantal werknemers met burn-outklachten wordt het hoog tijd voor werkgevers maar ook voor werknemers om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken, om langdurig en kostbaar verzuim te voorkomen. Werknemers kunnen burn-outklachten zelf voorkomen en verminderen door bijvoorbeeld na de werkdag niet meer met werk bezig te zijn en in hun vrije tijd activiteiten te ondernemen ter ontspanning zoals sporten, vrienden bezoeken en naar de film gaan. Werkgevers kunnen, wanneer zij het vermoeden hebben dat een werknemer kampt met burn-outklachten, het gesprek aangaan met de werknemer om te kijken hoe de werkdruk weg te halen bij de werknemer.

Femke Lourens

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >