Alle berichten

Verandering binnen verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude lijkt toe te nemen. De gedetecteerde fraudezaken zijn slechts ‘het topje van de ijsberg’, zo schat het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond).

Ieder jaar presenteert het CBV een factsheet. Van de periode 2013 tot en met 2018 staan de resultaten in tabel 1 weergegeven. Alle data is afkomstig uit de factsheets van de afgelopen jaren. Zie de bronnen onderaan.

Tabel 1: Kostenbesparing per succesvol onderzoek

Wat interessant is in tabel 1, is dat er meer fraude is opgespoord, maar de gemiddelde besparing per onderzoek daalt. In dit artikel vraag ik me af waarom dit is.

Je zou kunnen zeggen dat het komt door de kosten die verzekeraars maken met het doen van onderzoek. Maar juist daar is in 2016 ook een maatregel voor bedacht, namelijk SODA. Deze maatregel brengt in geval van fraude al minimaal 532 euro in rekening bij de fraudeur. (Verzekeraars.nl, 2016)

Een andere verklaring is dat er al een groot gedeelte van de zogeheten ijsberg in kaart is gebracht. Mogelijk bestaat het overige gedeelte van deze ijsberg uit zogenaamde kruimeldieven, die tevreden zijn met kleinere bedragen.

Figuur 1: Aantal succesvolle onderzoeken t.o.v. jaar voor fraude bij claim en aanvraag

In figuur 1 is te zien dat er sinds 2015 meer fraudeurs zijn opgespoord bij de aanvraag dan bij claims.  We hebben bij tabel 1 gezien dat het de gemiddelde besparing per succesvol fraudeonderzoek daalt. Verzekeraars hebben de focus gelegd bij het aanpakken van fraude “bij de voordeur”.

In figuur 1 blijft het aantal fraudegevallen bij claims al een aantal jaar vrij constant. Nu de besparingen per succesvol onderzoek steeds lager worden, is het niet tijd om de focus te verder te verleggen?

Als het CBV detecteert dat dit slechts het topje van de ijsberg is, ondanks het succes bij opsporing van fraude bij de aanvraag…
Zit de rest van de fraudegevallen dan bij het claimen? Of welke verdere aspecten van fraude zien we over het hoofd? Verder onderzoek zal hier nodig zijn om de hele ijsberg in kaart te brengen.

Bronnen

https://www.verzekeraars.nl/media/3244/factsheet-cbv-december-2014.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/2145/15024_vvv_factsheet-cbv_juli_2015_v2.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/2137/factsheet-cbv-feb2016.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/1683/factsheet-fraudecijfers-2015.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/1723/factsheet-cbv-maart-2017.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/3550/17022_cbv-factsheet_juli_2017_v3.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/4736/factsheet-cbv-verzekeringscriminaliteit-voorjaar-2018.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/5143/factsheet-verzekeringsfraude-najaar-2018.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/5961/factsheet_cbv_april_2019.pdf

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-geven-fraudeurs-lik-op-stuk

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-handelen-sneller-bij-calamiteiten-dankzij-nieuw-zoeksysteem

 

 

 

Kelt van Hattem

Junior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >