Alle berichten

Verzekeraars sporen 10.000 fraudeurs op

Met deze titel brengt het Verbond van Verzekeraars op 27 juli 2017 het persbericht naar buiten. Het AD kopt ”Meer Ray-Ban-zonnebrillen geclaimd dan gemaakt”. Ik betwijfel of dat feitelijk klopt en ben daarom verder in de cijfers gedoken. Volgens de factsheet is er in 2016 voldoende bewijs gevonden tegen maar liefst 10.001 fraudeplegers. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Daarnaast blijken onderzoeken effectiever (zo rond de 10%) en efficiënter (5% meer besparing). Cijfers die tot de verbeelding spreken.  

Uit een persbericht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met de cijfers over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 blijkt dat de jaren 2014 en 2016 de meest succesvolle jaren zijn wat betreft het bewijzen van fraude. Zie hiervoor tabel 1. 

Tabel 1; bewezen fraude

De toename van de bewezen fraude van het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2015, is afgerond bijna 70%. Een enorme toename dus, terwijl de toename van het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2014, nog geen 1% is. De toename van het jaar 2015 ten opzichte van het jaar 2013 is 18,3%. Hiermee lijkt de aanpak effectiever, immers er is voor meer euro’s aan fraude bewezen. Om dit na te gaan heb ik de cijfers over de jaren 20142015 en 2016 bekeken, zie tabel 2. 

Tabel 2; aantal fraudeonderzoeken 

  

Over de afgelopen drie jaar is het aantal keren dat fraude wordt geconstateerd, toegenomen. Echter blijkt wel dat de effectiviteit van de onderzoeken is afgenomen. In meer onderzoeken worden fraude geconstateerd, maar meer fraudeonderzoeken leiden niet tot een hogere effectiviteit. Voor verzekeraars ligt hier de taak om signalen en meldingen beter te filteren en te beoordelen alvorens er tot een onderzoek wordt overgegaan.  

Onlangs hebben het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars een kaderconvenant definitief ondertekend. Hiermee hebben de betreffende partijen afgesproken dat gegevens over fraudeurs worden uitgewisseld. Voorheen kon het Openbaar Ministerie verzekeraars niet voor fraudeurs waarschuwen. Het convenant maakt dit mogelijk.  

Wellicht leidt dit ook tot een hogere effectiviteit van de fraudeonderzoeken. Dat is op voorhand niet te zeggen. Door het actief uitwisselen van informatie zou fraude eerder gestopt moeten kunnen worden. Dit is mijn inziens vooral bij zorgfraude een goede ontwikkeling. Met name bij de langdurige zorg heeft men te maken met een kwetsbare groep zorgbehoevenden. Door fraude zouden zij minder zorg krijgen dan waar ze recht op hebben. Dat is wat wij als samenleving nooit mogen accepteren.

Bram Schouten van der Velden

Medior Consultant - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >