Alle berichten

Waarom je operationeel personeel zou moeten trainen op IT-gebied

Digitalisering is in volle gang, daar kunnen we al jaren niet meer omheen. Ieder bedrijf dat nog niet opereert conform een digitale IT-strategie, zal dit óf moeten doen, óf zal hoogst waarschijnlijk niet overleven in de nabije toekomst. Het is dus essentieel om voor goede softwareontwikkeling te zorgen binnen je bedrijf.

Deze softwareontwikkeling dient in dienst te staan van de klant. De gehele digitalisering is bedoeld om de klant beter te kunnen helpen en zo de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Het liefst zou ontwikkeling uitgevoerd moeten worden door personeel dat zowel kennis heeft van de laatste techniek, als van de wensen van de klant.

Vaak wordt dit gedaan door IT-personeel een extra cursus te laten doen binnen de business van de klant. Dit is mijns inziens niet genoeg. Het is te vergelijken als het lezen over hoe iemand de marathon loopt met het daadwerkelijk hebben gelopen van de marathon. AP Support traint hun personeel om echte klantervaring op te doen en deze dan aan te vullen met technische ervaring. In plaats van technisch personeel te trainen om de klant te begrijpen, wordt operationeel personeel getraind om IT te begrijpen. Hieronder geef ik een aantal redenen waarom dit u voordeel oplevert.

  1. Makkelijker personeel vinden

Het is een feit dat het vinden van ICT-personeel op dit moment geen sinecure is. De hoeveelheid open ICT-vacatures stijgt jaarlijks met 20%, terwijl het aantal ICT-geschoolden gelijk blijft (UWV). Daarentegen merken sectoren als de financiële dienstverlening juist krimp. Het zoeken naar personeel dat technisch geschoold is, wordt dus steeds lastiger dan het omscholen van huidig personeel. Huidig personeel dat in de toekomst waarschijnlijk zelfs ‘weg-geautomatiseerd’ wordt.

Het bijstellen van dit HR-beleid kan helpen om structurele arbeidstekorten tegen te gaan en te zorgen voor een continue stroom aan gekwalificeerd personeel. Daarnaast helpt het ook om de kosten van inhuur te verlagen, daar het aanbod hier hoger is.

  1. Extra enthousiasme

Als je wil dat werknemers loyaal zijn en bereid zijn hard voor je te werken, moet je ze kansen geven. Dit is niet zonder risico, maar de voordelen zijn aanzienlijk hoger dan de nadelen.

Door personeel aan te nemen dat juist de kans krijgt om aan te tonen dat het mee kan gaan binnen technische omgevingen, laat je zien als werkgever dat je wil investeren in het personeel. Dit zorgt voor extra enthousiasme in het team wat leidt tot betere samenwerking. Bovendien zijn medewerkers dan ook vaker bereid wat extra werk te verzetten als dat nodig is.

  1. Betere communicatie

De software binnen een branche is ook afhankelijk van het vakjargon dat gebruikt wordt binnen die branche. Ook het development-team moet het jargon begrijpen en kunnen gebruiken.

Het is alleen lastig voor technisch geschoold personeel om exact te begrijpen wat bedoeld wordt met het vakjargon. Dit kan natuurlijk aangeleerd worden, maar dat is alsof je een taal theoretisch hebt geleerd versus het ook echt hebben gesproken. Het is daarom goed om personeel te hebben dat daadwerkelijk weet wat het vakjargon betekent en hoe het verband houdt met de business.

Tot slot

Teams die verantwoordelijk zijn voor softwareontwikkeling, moeten natuurlijk kennis hebben van de techniek. Die moet echter worden aangevuld met kennis van de operations. Deze operationele kennis is gebaseerd op wat de klant daadwerkelijk wenst en waar hij voor betaalt. Begrip van deze kennis is cruciaal om software te ontwikkelen, die uiteindelijk tot doel heeft de klant te helpen. AP Support traint consultants daarom om vanuit de operations uiteindelijk de techniek in te gaan. Deze kijk kan extra waarde leveren voor de software die u succesvol wilt ontwikkelen of implementeren.

Wouter Mertens

Innovatiemanager - AP Support

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >