Alle berichten

Dashboard: werkloosheid in Nederland over de afgelopen vijf jaar: stijgen de lonen als het aantal werklozen daalt?

In 2017 is de werkloosheid in Nederland gezakt onder de vijf procent (408 duizend werklozen). Deze daalt tevens bijna constant sinds het hoogtepunt qua werkloosheid in het eerste kwartaal van 2014. Bedrijven krijgen hierdoor meer moeite met het vullen van vacatures, specifiek in sectoren als de ICT-sector, uitzendbranche en een aantal industriële bedrijfstakken.

Dit brengt twee vragen naar boven:

  1. Stijgen de lonen van de werknemers als het aantal werklozen daalt en er dus arbeidskrapte dreigt te ontstaan?
  2. Zijn de nieuw ingevulde banen breed verdeeld over alle sectoren, of zijn er sectoren die er juist meer of minder banen bijkregen ondanks de daling van het aantal werklozen? Heeft een daling of een stijging van het aantal banen in een sector ook invloed op de lonen die betaald worden?

 

Dalende werkloosheid en stijgende lonen
Economische theorie dicteert ons dat bij dalende werkloosheid, de lonen stijgen. Immers, hoe minder het aanbod in werkzoekenden, hoe lastiger het is om gegadigden te vinden.

Wanneer er wordt gekeken naar bovenstaande grafiek, wordt duidelijk dat bij een dalende werkloosheid de lonen inderdaad stijgen. In 2017 betekende dit een stijgend loon ten opzichte van vorig jaar van 3,7%, terwijl de werkeloosheid daalde tot onder de 5%.

In welke sectoren zijn deze banen erbij gekomen en zijn er ook sectoren waar er juist banen zijn verdwenen ondanks de daling van het werkloosheidspercentage?

Banengroei niet in alle sectoren aanwezig

Uit de bovenstaande grafiek is op te maken dat de banenstijging in sectoren zit als de al eerder aangegeven ICT-sector, maar bijvoorbeeld dalende is in de financiële dienstverlening, ondanks de daling van de werkeloosheid sinds 2012. Voor de financiële dienstverlening zit de daling in het aantal banen vooral op productieniveau; veel van het werk dat handmatig gedaan moest worden, wordt nu digitaal afgehandeld hetgeen het gevolg heeft dat er minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Die digitalisatie van de sector leidt er ook toe dat verzekering- en bankproducten online kunnen worden aangevraagd waardoor in veel regio’s in Nederland kantoren en filialen steeds minder noodzakelijk zijn en dus ook dichtgaan op den duur. Dezelfde digitalisering leidt er toe dat het aantal banen in de informatie- en communicatiesector stijgt.

Heeft een daling of stijging van het aantal banen in een sector echter ook invloed op de lonen in deze sectoren?

Ontwikkeling lonen in de ICT-sector en de sector financiële dienstverlening

Zoals aangegeven hebben bedrijven grote moeite met het vinden van vakkundig ICT-personeel. Dit lijkt als gevolg te hebben, wanneer er naar de bovenstaande cijfers wordt gekeken, dat de lonen in deze sector elk jaar daarom ook stijgen. In de financiële dienstverlening dalen de lonen echter elk jaar, samen met het aantal banen in deze sector.

Toekomstblik: Zal het aantal werklozen nog verder dalen in 2018?

De bovenstaande data suggereert dat naarmate de werkeloosheid daalt, de lonen percentueel zullen stijgen. Voor sectoren zoals de financiële dienstverlening, waar er juist banen verdwijnen, dalen de lonen juist. Sinds 2007 zijn bijna een kwart van de banen verdwenen in de financiële dienstverlening, waarbij Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, voorspelt dat deze daling de komende jaren sterk zal doorzetten. Daarentegen zal de groei van de ICT-sector volgens de arbeidsmarktprognose aan het UWV in 2018 gestaag doorzetten. Ook voor de totale arbeidssector zal het aantal werklozen nog verder dalen in 2018.

 

Ook handig worden met Excel en veel meer leren op het gebied van IT? Heb je interesse in automatisering, procesoptimalisatie, Artificial Intelligence, robotisering en data mining, maar nooit de mogelijkheid gehad om je er verder in te verdiepen? Dan is ons Traineeship Business IT de beste keus voor jou!

Bekijk ons dashboard hier!

 

Timon Hossain – Junior Consultant

Merijn van Honstede – Junior Consultant

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >