Alle berichten

Blog 1: Het zorginkoopproces bij gemeenten: hoe staat het er nu voor?

Op 1 januari 2015 vond er een belangrijke verandering plaats voor gemeenten: er werd een nieuwe invulling gegeven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten moesten namelijk taken gaan overnemen die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Deze nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeenten betroffen onder andere de zelfredzaamheid en participatie van burgers in de gemeente en in de jeugdzorg.

Wanneer de verantwoordelijkheid van zorg door de overheid wordt neergelegd bij een instantie, gaan drie pijlers een rol spelen: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Zo gingen deze pijlers ook een rol spelen binnen de gemeenten. Alle drie de pijlers worden beïnvloed door een proces dat dezer dagen onlosmakelijk gelinkt is aan zorg, namelijk: zorginkoop.

Hoewel zorginkoop een proces is dat niet meer onbekend in de oren klinkt sinds de introductie van marktwerking in het zorgstelsel, kan er gesteld worden dat zorginkoop bij de gemeenten nog erg ‘jong’ is. Zij kregen vanaf 2015 een enorm lastige taak in de schoot geworpen, een taak die voorheen vooral bij de zorgverzekeraar lag. Zorgverzekeraars hadden en hebben een grote voorsprong op het gebied van zorginkoop en het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Hierdoor kwam de volgende vraag in mij op: hoe gingen gemeenten om met deze toevoeging aan hun takenpakket?

Eind 2014, net voor de ingang van de nieuwe Wmo, heerste er onwetendheid wat betreft de aanpak van zorginkoop bij de gemeenten. Zouden gemeenten zich bijvoorbeeld vooral op evidence based zorg richten bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders?

Evidence based zorg kwam tot leven om kwaliteit en transparantie van een behandeling in de zorg aan te kunnen tonen. Hierbij wordt er bewijsmateriaal aangeleverd op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Vervolgens kunnen op basis van dit bewijs, advies en richtlijnen worden opgesteld over een behandeling voor een grotere groep dan het individu. De vraag die hierbij gesteld werd is: kan een evidence based- methode wel toegepast worden op de zorg die verkregen wordt via een gemeente? Het betreft namelijk zorg die op individueel niveau bepaald wordt en welke ook een individuele werking kan hebben. En als hulp of zorg niet bestempeld kan worden als evidence based, kan dergelijke zorg dan niet gewoon uitgevoerd worden door een mantelzorger of vrijwilliger? Zo wordt er bespaard op kosten.

Veel vragen komen in mij op bij het lezen van artikelen aangaande de huidige stand van zaken betreffende zorginkoop bij gemeenten. Het onderzoek, de ideeën en de bevindingen achter de blogs zullen een weergave zijn van mijn eigen interesses, meningen, ervaringen en achtergrond. Hoewel AP support het schrijven van deze blogs ondersteunt en aanmoedigt, bevatten de blogs niet de formele visie van AP support op ontwikkelingen binnen de gemeenten.

Om weer terug te komen bij de pijlers: er is een pijler waar mijn interesse vooral naar uit gaat, namelijk die van kwaliteit. In deze reeks blogs wil ik erachter komen hoe het ervoor staat met de kwaliteit binnen het zorginkoopproces bij gemeenten. Hierbij ben ik vooral geïnteresseerd in het ‘echte proces’. Dus niet de kwaliteit van zorg die een gemeente zou moeten hebben of zou willen hebben. Nee, ik ben geïnteresseerd in hoe het zich werkelijk afspeelt achter de schermen.

Het volgende blog zal ik toespitsen op de regelgeving omtrent kwaliteit bij gemeenten. Hoe steekt deze regelgeving in elkaar en hoe is deze tot stand gekomen? Omdat ik graag werk met een ‘echte’ casus zullen de daaropvolgende blogs gebaseerd zijn op een gesprek met een gemeente aangaande de veranderingen in de praktijk en de rol van kwaliteit.

Loïs Kuipers

Junior Consultant - AP Support

Loïs Kuipers is Junior Consultant bij AP Support. Ze heeft interesse in gezondheid en zorg, zowel in het dagelijks leven als op professioneel gebied. Ze houdt zich daarom graag bezig met ontwikkelingen op beide gebieden!

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >