Over AP Support | Pensioen

Praktijkcasus Desmond: geautomatiseerde oplossing voor bulkverwerking

Wat is de opdrachtsituatie?

Als business process manager binnen het echtscheidingen-team van een pensioenverzekeraar, heb ik een oplossing bedacht en gemaakt om bulkverwerking mogelijk te maken.

Met welk vraagstuk ben jij aan de slag gegaan?

Een ‘stuwmeer’ aan echtscheidingsmeldingen moest worden weggewerkt, om zo de administratie zuiver te maken en aan de wettelijke eisen te laten voldoen. Op deze manier kan de klant ook beter bediend worden, doordat de polis(sen) up-to-date zijn. Waar in het verleden veel arbeidskracht nodig was om dit op te lossen, werkte ik met een specialist en een techneut aan een geautomatiseerde oplossing. Op die manier ging selectie en verwerking sneller en nauwkeuriger.

Welke oplossing heb jij daarvoor bedacht?  Hoe heb je dit aangepakt ?

Door een database samen te stellen met daarin de signalen en een snapshot van de polisadministratie, kon ik met de specialist de meldingen filteren die nog op de polis verwerkt moesten worden. Hierbij hebben we een slim systeem gemaakt, dat ruim 35.000 signalen filterde óf het nog op de polis(sen) verwerkt moest worden, en op welke manier dat dan zou moeten. Met dezelfde applicatie heb ik vervolgens output kunnen creëren die gebruikt kon worden voor bulkverwerking op de administratie.

Hierbij was samenwerking met een andere cluster noodzakelijk, dat in de ‘achterkant’ van de administratie deze mutaties automatisch kon invoeren. Ten slotte heb ik op dezelfde applicatie een output kunnen genereren die we als basis voor de output naar de klanten gebruikten. Hierdoor konden we brieven genereren waarmee we zowel de verzekerde als ex-partner konden inlichten over de verwerking van de echtscheiding.

Wat was het resultaat?

Waar bij een eerder geval van een dergelijk stuwmeer de verwerkingstijd boven de twee jaar lag, met 10 (!) tijdelijke werknemers, is het resultaat nu gerealiseerd binnen 1 jaar. Bovendien hebben we de geleerde lessen kunnen meenemen naar een vervolgtraject, waardoor het ontstaan van een dergelijke achterstand niet meer mogelijk is.

Welke tip(s) heb jij aan lezers?

Er zijn altijd meerdere oplossingen voor elk gegeven probleem. In dit geval kon een terugkerend probleem worden verholpen door niet het bewandelde pad te lopen, maar het probleem vanuit een andere hoek te benaderen.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op! Dit kan via support@apsupport.nl of +31 (0)35 – 699 11 66.

Meer praktijkcasussen lezen? Dat kan hier!