Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): Wat je moet weten

We gaan het hebben over een onderwerp dat iedere onderneming of organisatie zou moeten kennen: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beter bekend als AVB. Je hebt de term misschien wel eens gehoord, maar wat betekent AVB eigenlijk? En wat is het belang van een AVB verzekering? In dit artikel zullen we al je vragen over dit belangrijke onderwerp beantwoorden.

Wat is AVB?

AVB is de afkorting voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering die bedrijven of zelfstandigen beschermt tegen de financiële gevolgen van schadeclaims die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan situaties waarbij een klant of een derde partij schade lijdt door jouw bedrijf, en je daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

collega's AP Support op werkplek

De betekenis van AVB

De betekenis van AVB is dus duidelijk: het staat voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een cruciale verzekering voor bedrijven om zichzelf en hun vermogen te beschermen tegen claims die voortvloeien uit onbedoelde schade die zij veroorzaken tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Waarom heb je een AVB verzekering nodig?

Een AVB verzekering is belangrijk omdat je als ondernemer aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade die je veroorzaakt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. Dit kan zowel materiële schade zijn, zoals het per ongeluk beschadigen van eigendommen van een klant, als immateriële schade, zoals het toebrengen van letsel aan personen.

Zonder een AVB verzekering kan je bedrijf geconfronteerd worden met hoge schadevergoedingen die je zelf moet betalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor je bedrijf en in sommige gevallen zelfs leiden tot faillissement. Een AVB verzekering is dus een essentiële investering om de financiële stabiliteit van je bedrijf te waarborgen.

Wat dekt een AVB verzekering?

Een AVB verzekering dekt over het algemeen de volgende zaken:

 • Materiële schade: Schade aan zaken of eigendommen van derden, veroorzaakt door jou of je werknemers tijdens het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten.
 • Immateriële schade: Schade die voortvloeit uit letsel aan personen, bijvoorbeeld als gevolg van een bedrijfsongeval.
 • Juridische kosten: De kosten die je maakt voor juridische bijstand bij het verdedigen van je bedrijf tegen een schadeclaim.
 • Schade als gevolg van productaansprakelijkheid: Als je bedrijf producten verkoopt of produceert die schade veroorzaken bij klanten of derden, kan je aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. Een AVB verzekering kan in veel gevallen ook deze kosten dekken.

Het is belangrijk om te weten dat de dekking van een AVB verzekering kan variëren afhankelijk van de polis en de verzekeraar. Het is daarom essentieel om de voorwaarden van je verzekering goed door te nemen en te controleren welke situaties gedekt zijn en welke uitgesloten zijn.

AVB afkorting en terminologie

Nu je weet wat de afkorting AVB betekent en wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering inhoudt, is het handig om op de hoogte te zijn van enkele veelgebruikte termen in verband met AVB:

 • Premie: Het bedrag dat je betaalt aan de verzekeraar om gedekt te zijn onder de AVB verzekering. De premie kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van je bedrijf, het risico van je bedrijfsactiviteiten en je schadeverleden.
 • Eigen risico: Het bedrag dat je als verzekerde zelf moet betalen bij een schadeclaim voordat de verzekering de rest van de kosten dekt. Een hoger eigen risico kan leiden tot een lagere premie, maar zorgt er ook voor dat je meer zelf moet betalen bij een schadeclaim.
 • Verzekerde som: Het maximale bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren bij een gedekte schadeclaim. Zorg ervoor dat de verzekerde som voldoende is om eventuele schadeclaims te dekken, om te voorkomen dat je bedrijf zelf opdraait voor het resterende bedrag.

Veelvoorkomende uitsluitingen bij AVB-verzekeringen

Hoewel een AVB-verzekering essentieel is voor het beschermen van je bedrijf tegen onverwachte kosten, is het belangrijk op te merken dat niet alle situaties onder de dekking vallen. Er zijn enkele veelvoorkomende uitsluitingen waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een AVB-verzekering:

 • Opzettelijk veroorzaakte schade: Schade die met opzet is veroorzaakt door jou of je werknemers wordt meestal niet gedekt door een AVB-verzekering.
 • Contractuele aansprakelijkheid: Schade die voortvloeit uit contractuele verplichtingen, zoals garanties of boeteclausules, valt meestal buiten de dekking van een AVB-verzekering.
 • Milieuschade: Schade die ontstaat door milieuverontreiniging of andere milieuschade is vaak uitgesloten van dekking. Hiervoor kan het nodig zijn om een aanvullende milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Beroepsaansprakelijkheid: Een AVB-verzekering dekt over het algemeen geen schade die voortvloeit uit professioneel advies of diensten die je als bedrijf levert. Hiervoor kan je overwegen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Preventieve maatregelen om schadeclaims te minimaliseren

Naast het hebben van een AVB-verzekering is het belangrijk voor organisaties om proactief te zijn in het minimaliseren van de kans op schadeclaims. Hier zijn enkele preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om het risico op aansprakelijkheidsclaims te verminderen:

 • Zorg voor een veilige werkomgeving: Implementeer veiligheidsprocedures en -trainingen om de kans op ongevallen en letsel op de werkplek te verminderen.
 • Wees zorgvuldig bij het selecteren en trainen van werknemers: Kies werknemers die betrouwbaar zijn en zorg ervoor dat ze goed zijn opgeleid om hun werk veilig en efficiënt uit te voeren.
 • Stel duidelijke richtlijnen op voor het gebruik van bedrijfsmiddelen: Zorg ervoor dat werknemers weten hoe ze bedrijfsmiddelen op een verantwoorde manier moeten gebruiken om schade aan eigendommen van derden te voorkomen.
 • Voer regelmatig risicobeoordelingen uit: Identificeer potentiële risico’s binnen het bedrijf en neem maatregelen om deze te beperken of te elimineren.
 • Communiceer duidelijk met klanten en derde partijen: Wees transparant over de diensten en producten die worden aangeboden, en zorg ervoor dat er duidelijke overeenkomsten en contracten opgesteld zijn om misverstanden en geschillen te voorkomen.

Door deze preventieve maatregelen te nemen, verkleint men niet alleen de kans op schadeclaims, maar kan dit ook bijdragen aan een lagere premie voor de AVB-verzekering. Verzekeraars waarderen het als bedrijven proactief zijn in het beheersen van risico’s, en dit kan resulteren in gunstigere voorwaarden en lagere kosten voor de verzekering. Bovendien draagt het bij aan een positieve bedrijfsreputatie en helpt het om het bedrijf op de lange termijn succesvol en financieel stabiel te houden.

Conclusie

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, of AVB, is een essentiële verzekering voor iedere ondernemer. Het beschermt je bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims die voortvloeien uit je bedrijfsactiviteiten. Door de juiste AVB verzekering af te sluiten, zorg je ervoor dat je bedrijf beschermd is tegen onverwachte kosten en dat je de financiële stabiliteit van je onderneming waarborgt. Door je bewust te zijn van de betekenis van AVB, de dekking en de verschillende termen, ben je beter voorbereid om een weloverwogen beslissing te nemen over deze belangrijke verzekering voor je bedrijf.

Amazing People

Finance professionals nodig voor jouw project? Of wil je zelf aan de slag als Finance professional bij AP Support?

Lees wat we voor jou kunnen betekenen.

Voor opdrachtgeversVacatures

Meer over dit onderwerp

Blijf nieuwsgierig en ontdek meer over deze onderwerpen.

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.