KPI (Key Performance Indicators)

KPI’s Wat zijn ze en hoe stel je ze op?

KPI’s, oftewel Key Performance Indicators, zijn een belangrijk aspect van de financiële wereld. In dit artikel gaan we in op de betekenis van KPI’s, geven we voorbeelden van financiële KPI’s en leggen we uit hoe je zelf een KPI kunt opstellen. Zo krijg je een beter inzicht in de kritieke prestatie-indicatoren die de drijvende kracht vormen achter succesvolle bedrijfsvoering.

KPI betekenis: Wat is een KPI?

KPI staat voor Key Performance Indicator, oftewel kritieke prestatie-indicator. Een KPI is een meetbare waarde die aangeeft in hoeverre een organisatie haar doelstellingen op een bepaald gebied behaalt. KPI’s kunnen worden gebruikt om de prestaties van een bedrijf, afdeling of individu te evalueren en bij te sturen.

collega's AP Support op werkplek

Afkorting KPI: Key Performance Indicator

De afkorting KPI staat voor Key Performance Indicator, wat in het Nederlands wordt vertaald naar kritieke prestatie-indicator. Dit zijn meetbare waarden die worden gebruikt om de prestaties van een organisatie te evalueren en te sturen.

KPI voorbeelden: Financiële KPI’s

Er zijn tal van voorbeelden van financiële KPI’s die inzicht geven in de gezondheid en prestaties van een bedrijf. Hier zijn enkele veelvoorkomende financiële KPI’s:

 • Omzetgroei: De toename van de omzet over een bepaalde periode.
 • Brutowinstmarge: Het verschil tussen omzet en kostprijs van de verkochte goederen of diensten, uitgedrukt als percentage van de omzet.
 • Netto winstmarge: Het percentage van de omzet dat overblijft als nettowinst na aftrek van alle bedrijfskosten.
 • Kosten als percentage van de omzet: Een maatstaf voor de efficiëntie van een bedrijf in het beheersen van de kosten in verhouding tot de omzet.
 • Debiteurendagen: Het gemiddeld aantal dagen dat het duurt voordat een bedrijf haar uitstaande vorderingen ontvangt.
 • Current ratio: Een liquiditeitsratio die aangeeft of een bedrijf in staat is om haar kortlopende verplichtingen te voldoen met haar kortlopende activa.

KPI opstellen: Hoe stel je een KPI op?

Het opstellen van een effectieve KPI begint met het vaststellen van de doelstellingen en prioriteiten van een organisatie. Hier zijn enkele stappen om je te helpen bij het opstellen van een KPI:

 • Bepaal de doelstellingen: Identificeer de belangrijkste doelstellingen van je organisatie en de specifieke resultaten die je wilt bereiken.
 • Selecteer de juiste KPI’s: Kies KPI’s die aansluiten bij je doelstellingen en die je in staat stellen om de voortgang te meten.
 • Zorg voor meetbaarheid: Een goede KPI moet meetbaar zijn en gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens.
 • Stel doelen en targets vast: Bepaal de gewenste prestatieniveaus voor elke KPI
 • Communiceer de KPI’s: Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de KPI’s en begrijpen waarom ze belangrijk zijn en hoe ze bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.
 • Monitor en evalueer regelmatig: Houd de prestaties bij en analyseer de resultaten om te bepalen of aanpassingen nodig zijn om je doelen te bereiken.

KPI’s in de praktijk: Hoe bedrijven ze gebruiken

KPI’s worden door bedrijven in de financiële sector op verschillende manieren toegepast. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe KPI’s in de praktijk worden gebruikt:

 • Strategische besluitvorming: Door KPI’s te analyseren, kunnen leidinggevenden beter geïnformeerde strategische beslissingen nemen die de prestaties van het bedrijf bevorderen.
 • Prestatiemanagement: KPI’s worden gebruikt om de prestaties van individuen en teams te beoordelen en te verbeteren, wat kan leiden tot een hogere productiviteit en efficiëntie.
 • Budgettering en forecasting: KPI’s kunnen helpen bij het opstellen van realistische budgetten en prognoses, waardoor bedrijven beter kunnen anticiperen op toekomstige financiële uitdagingen en kansen.
 • Risicobeheer: Door financiële KPI’s te monitoren, kunnen bedrijven mogelijke risico’s identificeren en maatregelen nemen om deze te beperken.

Voorbeelden van KPI’s in de praktijk

Om een beter inzicht te krijgen in hoe KPI’s in de praktijk worden toegepast, volgen hier enkele voorbeelden van KPI’s die organisaties in de financiële sector kunnen gebruiken:

 • Klanttevredenheid: Het meten van klanttevredenheid kan organisaties helpen om problemen te identificeren en verbeteringen aan te brengen in hun dienstverlening.
 • Aantal nieuwe klanten: Dit is een belangrijke indicator voor de groei van een bedrijf en kan helpen bij het bepalen van de effectiviteit van marketinginspanningen.
 • Rendement op investering (ROI): ROI is een belangrijke financiële KPI die het rendement meet dat een investering oplevert in verhouding tot de kosten ervan.

KPI uitleg: Belang van KPI’s in de financiële sector

KPI’s zijn essentieel in de financiële sector, omdat ze bedrijven in staat stellen om hun financiële gezondheid, efficiëntie en groeipotentieel te meten en te analyseren. Ze helpen bij het identificeren van problemen, het stellen van prioriteiten en het nemen van beter geïnformeerde beslissingen op basis van gegevens.

Het belang van het kiezen van de juiste KPI’s

Het kiezen van de juiste KPI’s is cruciaal voor het succes van een organisatie. Hier zijn enkele tips om de juiste KPI’s voor jouw bedrijf te kiezen:

 • Zorg ervoor dat de KPI’s aansluiten bij je bedrijfsdoelstellingen en strategie.
 • Kies KPI’s die meetbaar en betrouwbaar zijn.
 • Focus op KPI’s die actiegericht zijn en die je in staat stellen om verbeteringen aan te brengen.
 • Beperk het aantal KPI’s om te voorkomen dat je je aandacht verspreidt over te veel verschillende indicatoren.

Het belang van het benchmarken van KPI’s

Benchmarking is het proces van het vergelijken van je KPI’s met die van andere bedrijven of industrienormen om je prestaties te beoordelen. Benchmarking kan je helpen om:

 • Je prestaties te evalueren ten opzichte van concurrenten en de markt.
 • Best practices te identificeren die je kunt toepassen om je prestaties te verbeteren.
 • Potentiële verbeteringsgebieden te identificeren en prioriteit te geven aan de acties die nodig zijn om deze aan te pakken.

Tips voor het effectief monitoren en bijsturen van KPI’s

Het is belangrijk om je KPI’s regelmatig te monitoren en indien nodig bij te sturen. Hier zijn enkele tips om dit effectief te doen:

 • Stel regelmatige evaluatiemomenten in om de voortgang van je KPI’s te beoordelen.
 • Zorg voor duidelijke verantwoordelijkheden en betrokkenheid van het management bij het monitoren en bijsturen van KPI’s.
 • Gebruik data-analyse tools en dashboards om KPI’s visueel weer te geven en gemakkelijk te begrijpen.
 • Communiceer de resultaten van je KPI’s regelmatig met je team en andere belanghebbenden om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te bevorderen.
 • Wees bereid om KPI’s aan te passen of te vervangen als ze niet langer relevant zijn of als ze niet bijdragen aan het bereiken van je bedrijfsdoelstellingen.

Het belang van het betrekken van medewerkers bij KPI’s

Om KPI’s succesvol te implementeren en te beheren, is het essentieel om medewerkers bij het proces te betrekken. Enkele manieren om medewerkers te betrekken zijn:

 • Training en opleiding: Zorg ervoor dat medewerkers de betekenis en het belang van KPI’s begrijpen en weten hoe ze ermee moeten werken.
 • Communicatie: Communiceer regelmatig over de voortgang van KPI’s en de impact ervan op de organisatie.
 • Feedback en erkenning: Moedig medewerkers aan om feedback te geven over KPI’s en erken hun bijdrage aan het bereiken van doelstellingen.
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid: Geef medewerkers de mogelijkheid om eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen voor de KPI’s die relevant zijn voor hun functie.

Conclusie

KPI’s zijn een essentieel instrument voor het meten van prestaties en het bereiken van doelstellingen in de financiële wereld. Door het opstellen, monitoren en bijsturen van de juiste KPI’s kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen, hun financiële gezondheid en groeipotentieel evalueren, en succesvol zijn in de competitieve financiële markt. Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij het proces en te zorgen voor effectieve communicatie en monitoring om KPI’s optimaal te benutten.

Of je nu een financieel professional bent of gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp, het begrijpen van de betekenis van KPI’s en het leren opstellen ervan kan je helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en succes te behalen.

Amazing People

Finance professionals nodig voor jouw project? Of wil je zelf aan de slag als Finance professional bij AP Support?

Lees wat we voor jou kunnen betekenen.

Voor opdrachtgeversVacatures

Meer over dit onderwerp

Blijf nieuwsgierig en ontdek meer over deze onderwerpen.

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.