Bank & Hypotheken

Je moet, zeker in een crisis, niet te lang denken dat het wel goed komt: Financiële hulp op maat

Banken zetten alles op alles om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten geen financiële ruimte hebben om aan de maandelijkse aflossing te voldoen en dus een achterstand oplopen, worden door de bank zowel telefonisch als per post benaderd.

Sommige mensen schrikken daar best even van, maar dit contact is echt van belang omdat de afdeling Bijzonder Beheer er is om de klant te helpen. Maar wat zijn de verschillende mogelijkheden die banken kunnen aanbieden om hun klanten te helpen?

Voordat er samen met de klant naar een oplossing wordt gekeken, is het eerst van belang om samen met de klant te kijken naar de oorzaak van de achterstand. De medewerkers van Bijzonder Beheer doen dit door het stellen van vragen over de financiële en persoonlijke situatie van de klant.

Op basis hiervan ontstaat meer inzicht in het probleem en kan er naar een passende oplossing worden toegewerkt. Het is belangrijk om incidentele en structurele problemen goed te onderscheiden. Als betalingsproblemen binnen afzienbare tijd kunnen worden opgelost, dan kan de kredietverstrekker andere maatregelen voorstellen, dan wanneer het een blijvend probleem betreft.

Incidenteel

Bij een incidentele achterstand zijn er twee mogelijkheden, namelijk het treffen van een betalingsregeling of het aanbieden van uitstel van betaling.

Betalingsregeling

Bij een betalingsregeling wordt afgesproken hoe, wanneer en in hoeveel termijnen de openstaande achterstand moet worden ingelopen. Met deze betalingsafspraak ofwel Promise to Pay (PTP) kan worden afgesproken dat de achterstand kan worden ingehaald in delen, tot maximaal zes maanden. Maar het is natuurlijk wel een voorwaarde dat de klant aan de maandelijkse verplichtingen blijft voldoen.

Uitstel van betaling (betaalpauze)

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben banken tot dusver 36.000 consumenten een betaalpauze gegeven als het gaat om het aflossen van hun hypotheek of andere lening. Zo hebben consumenten een betaalpauze gekregen bij het aflossen van hun hypotheek of krediet, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een pauze van één tot zes maanden. Bij sommige banken kan de pauze zelfs oplopen tot 12 maanden.

Na afloop van de betaalpauze wordt er met de bank een nieuw schema gemaakt voor het inlopen van de niet betaalde aflossing. Hierbij wordt bepaald of de looptijd wordt verlengd of dat de gemiste termijnen binnen een periode weer ingelopen moeten worden.

Als de situatie van de klant niet is verbeterd en de betalingsregeling of het uitstel van betaling de klant niet uit de schulden heeft kunnen halen, dan wordt er opnieuw samen met de klant gekeken naar de financiële situatie en wordt er weer naar een passende oplossing gezocht.

Structureel

Als blijkt dat de achterstand structureel is, dient meer maatwerk te worden gegeven. De klant dient dan een inkomens- en uitgavenformulier in te vullen en wordt er samen met de klant een herstructureringsplan opgesteld.

Door middel van dit plan kan de bank wijzigingen aanbrengen in de looptijd of de hoogte van het krediet of in de aflossingen. Herstructurering kan zowel een verlaging als een verhoging van de kredietfaciliteit betekenen. Soms worden rente- en aflossingsverplichtingen opgeschort om de klant (tijdelijk) wat financiële rust te geven. In de herstelfase kan de bank ook extra krediet verlenen als haar inschatting is dat dit bijdraagt aan het herstel van de onderneming. In de regel zal de bank hierbij vragen om extra onderpand en een goed onderbouwde liquiditeitsprognose.

Als blijkt dat de situatie en vooruitzichten dusdanig negatief zijn dat een faillissement onafwendbaar is en een herstructurering geen oplossing (meer) biedt, zal de behandeling binnen Bijzonder Beheer worden overgedragen aan het onderdeel afbouw/afwikkeling.

Afbouw/afwikkeling

Bij Bijzonder Beheer- afwikkeling is er geen zicht meer op een terugkeer naar regulier beheer. Een krediet komt bij afwikkeling als de bank besluit de kredietovereenkomsten op te zeggen. Afwikkeling zal ook worden ingeschakeld als de klant zelf stopt met zijn activiteiten, bijvoorbeeld omdat hij zijn eigen faillissement aanvraagt of op initiatief van andere schuldeisers in faillissement raakt.

Conclusie

Een betaalachterstand of schuld, het kan iedereen overkomen. Rekeningen kunnen zich opstapelen en voor je het weet heb je een achterstand en loopt deze alleen maar op. Iedere klantsituatie vraagt om een individuele aanpak, het is daarom ook voor zowel de klant als de bank belangrijk dat er op tijd contact wordt opgenomen zodat er samen naar een passende oplossing kan worden gezocht.

Ben jij ook benieuwd hoe je de klant kan aanzetten tot gedragsverandering met behulp van motiverende gespreksvoering? Blijf dan aangehaakt!

Matthijs van Reek – Accountmanager Bank & Hypotheken

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.