Verzekeren

Mini Masterclass Verzekeren: aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Welkom! Leuk dat jij deze Mini Masterclass over verzekeringen volgt. Deze week behandelen we het onderdeel aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Wat is een aansprakelijkheidsverzekering, wat wordt er gedekt en wat betaal je er nou maandelijks voor?

Wat is een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt schade veroorzaakt bij of aan derden waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Het kan hier gaan om zaakschade of personenschade. Zuivere vermogensschade is op de AVP uitgesloten.

Zuivere vermogensschade is schade die ontstaat direct aan jouw vermogen. Het heeft dus niks met zaak- of letselschade te maken. Denk bij zuivere vermogensschade bijvoorbeeld aan het uitbrengen van een verkeerd financieel advies of een notariële fout. Zuivere vermogensschade is een risico voornamelijk voor advocaten of notarissen en valt onder de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Hierop komen we later terug in het onderdeel Schade Zakelijk.

Wat is er gedekt?

Waarom is zo’n AVP nou belangrijk om te hebben? Deze verzekering biedt in vele gevallen dekking. Heb jij bijvoorbeeld kleine kinderen, dan ben jij als ouder tot de 14e levensjaar van het kind aansprakelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade. Naast kinderen ben je ook aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door je huisdier, tenzij dit niet uit de natuurlijke energie van het dier ontstaat. Lees: wanneer iemand bijvoorbeeld een hond opjut en als reactie in zijn hand wordt gebeten.

Deze twee laatstgenoemde soorten aansprakelijkheid noem je risicoaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid betekent dat jij aansprakelijk bent voor de schade die iemand anders heeft veroorzaakt. Naast risicoaansprakelijkheid heb je ook schuldaansprakelijkheid. Dit type aansprakelijkheid houdt in dat je aansprakelijk bent voor schade die je zelf hebt veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer je ergens op visite bent en een vaas omstoot. Op zo’n AVP is een bedrag tot €1.500.000 gedekt. Daarnaast ben jij als verzekeringnemer niet alleen gedekt, maar ook je gezinsleden, je uitwonende studerende kinderen of eventuele logés.

Wat is er niet gedekt?

Je zou denken, €1.500.000 is toch echt wel veel geld, wordt dan alle schade die jij of je kinderen en huisdieren veroorzaakt gedekt op de AVP? Nou, nee. Er zijn namelijk nog genoeg uitsluitingen binnen de verzekering. Schade veroorzaakt met een motorvoertuig is uitgesloten, maar ook gehuurde spullen voor bijvoorbeeld een feest of verbouwing en ook het jachtrisico is uitgesloten. Voor jagers is er namelijk een speciale verzekering zij af moeten sluiten wanneer ze de bossen intrekken.

Overigens is er ook genoeg gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Heb jij bijvoorbeeld een drone voor recreatief gebruik die niet zwaarder weegt dan 20-25kg, dan kan eventuele veroorzaakte droneschade worden vergoed op de AVP. Daarnaast kan je zelfs je partner medeaansprakelijk stellen voor zaak- of letselschade veroorzaakt door gebrekkige onroerende zaken. Zo was er eens de casus dat een vrouw haar partner als mede-eigenaar van hun woonhuis voor 50% aansprakelijk heeft gesteld voor een letselschadevordering. Zij lag namelijk in een hangmat, die aan twee delen van het huis was bevestigd. Het ene muurtje waaraan haar hangmat was vastgemaakt stortte in, waardoor zij letselschade ondervond. Haar man was voor 50% eigenaar van de woning, dus heeft zij hem als medeaansprakelijke aangesteld.

Wat kost een AVP?

Dan vraag je je natuurlijk af, wat kost zo’n aansprakelijkheidsverzekering nou eigenlijk? Uiteraard hangt deze calculatie af van je gezinssamenstelling, maar de gemiddelde kosten van een AVP zijn €50,- per jaar wat omgerekend zo’n €4,17 per maand is (Independer, n.d.). Daarbij moet je ervan uitgaan dat je gemiddelde premie als alleenstaande rond de €3,50 ligt en de premie van ouders met kinderen rond de €6,00 ligt (Nibud, 2020).

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel wat wijzer bent geworden. Volgende keer nemen we jullie mee in het onderwerp preventie binnen schadeverzekeringen.

Tot dan.

Bronnen:

https://www.independer.nl/aansprakelijkheidsverzekering/info/informatie.aspx

https://www.nibud.nl/consumenten/aansprakelijkheidsverzekering/