Over AP Support | Zorg

Praktijkcasus Carlijn: optimalisatie algemeen controleplan Langdurige Zorg

Een zorgkantoor heeft een belangrijke taak in het betaalbaar houden van de langdurige zorg. Het VGZ Zorgkantoor draagt hier op verschillende manieren aan bij. Middels hun zinnige zorgstrategie stimuleren zij verbeteringen binnen de zorg, die leiden tot kwalitatief betere zorg voor leden, tegen lagere kosten. Daarnaast voert VGZ controles uit bij zorgaanbieders om te kijken of de geleverde zorg rechtmatig en doelmatig is. De focus ligt hierbij steeds meer op een goede samenwerking met de zorgaanbieder. Wederzijds vertrouwen staat hierbij hoog in het vaandel. Samen met de zorgaanbieder werkt VGZ aan goede en juiste besteding van de zorguitgaven. Nu en in de toekomst.

illustratie van zorgkantoor

Uitdaging

De Nederlandse Zorgautoriteit vertrouwt erop dat Zorgkantoren garant staan voor de kwaliteit van de zorg. Gecontracteerde zorgaanbieders leveren de zorg. Het is de plicht van een zorgkantoor om deze zorg te controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid. Hiertoe dient het Zorgkantoor op de hoogte te zijn van de processen en declaraties bij een zorgaanbieder, om zo voldoende zekerheid te verkrijgen over de rechtmatige en doelmatige levering van zorg.

Om dit te kunnen garanderen, is het streven om eens in de vijf jaar een zorgaanbieder hierop te controleren. Met een groeiend aantal gecontracteerde zorgaanbieders neemt de werkdruk op de afdeling toe. Daarom was het Zorgkantoor op zoek naar extra mankracht om controles bij de zorgaanbieders uit te voeren. Ook was er behoefte aan een frisse blik. Iemand die positief kritisch kijkt naar de huidige processen en werkwijzen. Het belangrijkste doel hiervan was om verdere innovatie te stimuleren.

Het algemeen controleplan staat op de website om zorgaanbieders en andere geïnteresseerden te informeren over de werkwijze. Het plan was erg juridisch en statisch geschreven, iets wat niet langer past bij de werkwijze van het team. Daarom heb ik, in overeenstemming met enkele collega’s, het initiatief genomen om het plan te vernieuwen.

klembord met vergrootglas

Resultaat

Naast het uitvoeren van controles zodat de opdrachtgever voldoet aan de door de Nza gestelde criteria, heb ik het vernieuwen van het algemeen controleplan opgepakt als verbeterinitiatief. Ik heb het plan herschreven zodat het voor eenieder te begrijpen is en beter aansluit op de huidige taken van het team. Daarnaast heb ik er in samenwerking met andere afdelingen binnen het Zorgkantoor voor gezorgd dat de lay-out van het plan aantrekkelijker is. Ook straalt het nu beter de rol uit die het Zorgkantoor wil overbrengen.

Het vernieuwde plan is door het team, maar ook door andere afdelingen binnen het Zorgkantoor, met veel enthousiasme ontvangen. Op het moment wordt dit plan gebruikt voor de externe communicatie. Dit heeft ertoe geleid dat niet alleen het controleplan, maar ook het controle-memorandum, het beoordelingsformulier voor opvolgacties en de vragenlijst zijn vernieuwd. Mede door mijn uitgewerkte verbeterinitiatief is er enthousiasme ontstaan in het team om verbeterinitiatieven op te pakken en die actief te delen binnen het team. Als deze positieve flow vastgehouden kan worden, dan ziet de toekomst er veelbelovend uit.

In het kort:

Doel: het verminderen van de werkdruk onder het team en een verfrissende blik implementeren.
Resultaat: een vernieuwd algemeen controleplan Langdurige Zorg en lagere werkdruk.
Overige resultaten: gedurende het verbeteren van het algemeen controleplan werd positief gereageerd op de schrijfwijze en de lay-out. Daarom zijn ook het controle-memorandum, het beoordelingsformulier voor opvolgacties en de vragenlijst die naar aanbieders wordt gestuurd, vernieuwd.
Reacties: lees hieboven enkele citaten over het algemeen controleplan van diverse spelers binnen het Zorgkantoor.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op! Dit kan via support@apsupport.nl of +31 (0)35 – 699 11 66.

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.