Amazing People | Bank & Hypotheken

Elke’s succesverhaal bij AP Support en haar impactvolle rol bij de Gemeente Tilburg

Enige tijd geleden heb ik verslag gedaan van mijn eerste opdracht bij de Gemeente Tilburg, de organisatie van een grootschalig evenement over stedelijke ontwikkeling: Dag van de Stad.

Een jaar later werk ik nog steeds voor de Gemeente Tilburg. De dag na het evenement had ik een gesprek met mijn teamleider. Wat bleek, mijn teamleider had tijdens de Dag van de Stad van zoveel mensen appjes en belletjes gehad dat hij ervoor moest zorgen dat ik bij de gemeente bleef, dat hij bijna gedwongen was om aan mij te vragen of ik toch langer bij de gemeente wilde blijven. Er lag namelijk meer dan genoeg werk om op te pakken.

Werken bij de gemeente beviel mij ook heel goed, dus natuurlijk zei ik ja. Want wie wil dat nu niet? Een superleuke werkgever op 10 minuten fietsen van je huis.

Mijn opdracht werd verlengd en ik ben me met uiteenlopende projecten gaan bezighouden. De projecten waar ik momenteel op ondersteun zijn: Duurzaam afval inzamelen in de Binnenstad en Spoorzone en Proeftuin Aanpak Zorgfraude WMO, PGB en Jeugdzorg.

Duurzaam afval inzamelen Binnenstad en Spoorzone

Het doel van dit project is om alle duo-containers in het gebied Binnenstad en Spoorzone in Tilburg, te vervangen door ondergrondse containers. Dit gebied is opgesplitst in 39 locaties waar uiteindelijk een ondergrondse container moet komen. Het idee is dat er, voor de bewoners van dit gebied, altijd een container in de buurt is, op max. 150 meter afstand.

Voordat er ergens een ondergrondse container geplaatst kan worden, moet er veel gebeuren. Denk hierbij aan het graven van proefsleuven[1], schrijven van notities en adviezen voor de portefeuillehoudende wetgever, er moet gekeken worden of het groen (bomen en struiken) op de locaties behouden kan blijven of verplaatst moet worden, bewoners moeten overal van op de hoogte gehouden worden, zienswijzen[2] moeten in behandeling genomen worden, bouwtekeningen moeten bekeken en goedgekeurd worden, aanrijroutes moeten veranderd worden, voor mensen die slecht ter been zijn moet een maatwerkoplossing bedacht worden, etc.

Mijn verantwoordelijkheden:

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor het volgende:

 • Notuleren en actiepunten opschrijven tijdens overleggen
 • Inplannen van overleggen
 • Ervoor zorgen dat deadlines gehaald worden en afspraken worden nageleefd
 • Eindverantwoordelijke voor alle communicatie, denk hierbij aan bewonersbrieven en de website
 • Meeschrijven op notities en adviezen voor de wethouder
 • Budget beheren
 • Aanmaken van inkooporders
 • Afhandelen van facturen

Momenteel ben ik bezig met het uitvoeren van een nulmeting in het gebied. Een van de doelen van dit project is bijvoorbeeld het aantal vuilniswagens in de binnenstad te verminderen en zo de uitstoot van Co2 terug te dringen. Maar dan moeten we wel eerst een aantal dingen weten, bijvoorbeeld:

 • Hoeveel routes er nu gereden worden
 • Hoeveel kilometer dat in totaal is
 • Hoeveel afval er in totaal opgehaald wordt
 • Hoeveel vuilniswagens er nu rijden

Naar verwachting zijn medio 2025 alle ondergrondse containers in de Binnenstad en de Spoorzone geplaatst en kunnen we dus opnieuw een meting gaan doen. Deze vergelijken we dan met de nulmeting en dan kunnen we zien of we de doelen van dit project (die ook terug te vinden zijn in het bestuursakkoord van de gemeenteraad) gehaald zijn. Of we in ieder geval op weg zijn om deze doelen te halen.

Proeftuin Aanpak Zorgfraude WMO, PGB en Jeugdzorg

Op dit project ondersteun ik nog niet zo heel erg lang. Deze is er als laatste bijgekomen in mijn portefeuille. Dit project legt ook gelijk een link met de businessline zorg waar ik binnen AP nog steeds onder val.

Dit project is opgezet in samenwerking met de VNG [3] en de Provincie Twente en is bedoeld om krachten te bundelen en samen te onderzoeken waar de knelpunten liggen in het detecteren en voorkomen van zorgfraude. Wat we samen kunnen doen om fraude sneller op het spoor te komen, wat moet er veranderen binnen het beleid, hoe we beter en sneller kennis en gegevens met elkaar kunnen uitwisselen en zo fraude sneller kunnen voorkomen.

Het project is in 3 delen opgedeeld.

Deel 1: Gegevensuitwisseling

Deel 2: Screening zorgaanbieders

Deel 3: Versterken partnerschap

Momenteel zijn we bezig met deel 1, gegevensuitwisseling. Hier begint het allemaal en voor dit deel van het project hebben we ook de expertise van externe partners VNG, CZ, VGZ en IKZ[4] nodig. We werken voor dit deel dan ook nauw met hen samen.

In juli hebben we een eerste bijeenkomst gehad en daar zijn een aantal vervolgacties uit voort gekomen. Zo willen we tijdens dit deel van het project in kaart gebracht hebben hoe de werkprocessen van alle iedereen (dus ook de externe partners) eruitziet m.b.t. het opsporen van zorgfraude en hoe we daar meer uniformiteit in kunnen aanbrengen. Ook willen we met zijn allen gaan uitzoeken hoe we de onderlinge gegevensuitwisseling makkelijker kunnen maken. Dit proces is nu per organisatie verschillend en heel erg stroperig.

Of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk werken, willen we gaan testen tijdens een simulatie. Om deze simulatie goed te laten verlopen, gaan we eerst het speelveld in kaart brengen. Wat willen we echt getest hebben tijdens de simulatie? Binnen welke kaders? Wie neemt welke rol op zich?

Zodra dat allemaal is vastgelegd, kunnen we de simulatie gaan uitvoeren. We hebben hier een hele dag voor gereserveerd en het is de bedoeling dat we aan de hand van de simulatie erachter gaan komen welke knelpunten er nog steeds zijn, hoe we die zouden kunnen oplossen en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Mijn verantwoordelijkheden:

Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het volgende:

 • Verslaglegging tijdens overleggen en bijeenkomsten
 • Bijhouden van actielijst, deadlines en afspraken
 • Zorgen dat deadlines en afspraken nageleefd worden
 • Budgetbeheer
 • Voorbereiden simulatie De Groene Weide
 • Verzamelen casuïstiek en andere relevante informatie
 • Voorbereiden PSU’s[5]
 • Inrichten en beheren Teamskanaal
 • Eindverantwoordelijke voor alle communicatie met externe partijen
 • Projectleiders van advies voorzien bij bepaalde vraagstukken

Wat werken bij de gemeente zo leuk maakt, is dat je maatschappelijk relevant werk aan het doen bent en in sommige gevallen dus ook meteen resultaat in je eigen stad/gemeente ziet, zoals bij de ondergrondse containers bijvoorbeeld.

Het werken voor een gemeente is heel anders dan bijvoorbeeld werken voor een zorgverzekeraar, maar het is mooi om een bijdrage te mogen leveren aan een bloeiende stad en mooie gemeente. Zeker als het je eigen stad betreft.


[1] bodemonderzoek om te kijken hoe de kabels en leidingen in de ondergrond erbij liggen en of er überhaupt ruimte is voor een ondergrondse container

[2] Een zienswijze is een beargumenteerde reactie op een besluit dat gemaakt is door een bestuurlijk orgaan

[3] Vereniging Nederlandse Gemeenten

[4] Informatie Knooppunt Zorgfraude

[5] Project start up. Is hetzelfde als een project-kick off.

Ook aan de slag bij de gaafste opdrachtgevers? Check onze vacatures.

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.