Bank & Hypotheken

Je moet, zeker in een crisis, niet te snel denken dat het wel goed komt: Bijzonder Beheer

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag, door de overheidsregelingen en steunmaatregelen van banken die zijn ingevoerd vanwege Corona, het aantal faillissementen in oktober op het laagste niveau in 20 jaar. Dit huidige kleine aantal bedrijven met financiële problemen is stilte voor de storm, zo blijkt uit de eerste Bijzonder Beheer Barometer van PwC en de Universiteit Leiden.

Het is volgens de experts echter een kwestie van tijd voordat we het hoge niveau van 2015 weer bereiken. Zo verwacht 96% van het expertpanel het komende kwartaal reeds een toename van bijzonder beheer- dossiers.

Waarom breng ik dit onderwerp onder de aandacht?

Aangezien dit onderwerp momenteel actueel is, vind ik het van belang om het met een reeks van wekelijkse artikelen onder de aandacht te brengen. Want hoe eerder er gereageerd wordt op ontwikkelingen bij de klant, hoe kleiner de kans dat een klant de veranderde omstandigheden uiteindelijk niet het hoofd kan bieden. En de gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, het speelt zich af achter talloze voordeuren. Dit vraagt om een afdeling die gespecialiseerd is in het helpen van klanten, een afdeling Bijzonder Beheer dus.

Maar hoe ziet zo’n afdeling er nou uit en wat doen zij eigenlijk?

Een afdeling Bijzonder Beheer bundelt de krachten om financiële stress van klanten eerder en beter te kunnen vaststellen en hen de best passende integrale oplossing te bieden. Met de focus om continu de balans tussen klantbelang en bankbelang te vinden en te acteren in een steeds sneller veranderende omgeving. Dit vraagt om specialisten die wendbaar en flexibel zijn. Specialisten op het gebied van achterstanden, die met een toekomstgerichte blik samen met de klant kijken naar wat er wel kan en mogelijk is.

De afdeling Bijzonder Beheer bestaat uit twee delen, namelijk “Early” en “Late”. Hieronder een korte uitleg over wat deze afdelingen doen:

Early

Ik kan uit mijn ervaring delen dat in team “Early” de focus ligt op motiverende gesprekstechnieken met behulp van specifieke opleiding en training. Het doel hierbij is het op gang brengen van gedragsverandering bij cliënten, want uit onderzoek is gebleken dat het de intrinsieke motivatie is die gedragsverandering tot een succes kan maken.

Op deze afdeling is het de taak om gespecialiseerd te zijn in het vroegtijdig signaleren van risico’s. Het gaat hierbij om het maken van de juiste inschattingen; is er sprake van een incidenteel of structureel betaalprobleem? Het maken van onderscheid tussen klanten die niet willen -en klanten die niet kunnen betalen. Oftewel; wil wel – kan niet of; kan wel – wil niet. In geval van een incident wordt er, conform de door de bank gestelde kaders, een betaalafspraak gemaakt om de achterstand in te halen.

Late

In geval van een structureel betaalprobleem, wordt het dossier als lead doorgezet naar de collega’s uit team herstructurering “Late”. Zij kunnen met hun vakkennis en ervaring en aan de hand van een door de klant ingevuld inkomens- en uitgavenformulier de juiste overweging maken. Centraal daarbij is de vraag in hoeverre de cliënt een realistisch toekomstperspectief heeft om de zaken weer op de rit te krijgen.

Afbouw/afwikkeling

Als blijkt dat er geen vertrouwen bestaat in het herstel van het dossier, dan zal dit voor de bank aanleiding zijn om te kijken naar een nieuw plan. Het kan voor de bank aanleiding zijn tot opzegging van de financiering, of het dossier wordt overgedragen aan een incassobureau.

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel wat wijzer bent geworden over de verschillende delen binnen Bijzonder Beheer.

Matthijs van Reek – Accountmanager Bank & Hypotheken bij AP Support