Over AP Support | Zorg

Praktijkcasus Daan: creëren van beleidsregels omtrent omzetderving door Covid-19

De afgelopen maanden heb ik één van de grotere zorgkantoren ondersteund op de afdeling zorginkoop Verpleging & Verzorging. Hier heb ik me bezig gehouden met de beleidsregels omtrent Covid-19 voor omzetderving en extra kosten waarop aanbieders aanspraak konden maken om hun financiële gevolgen van het virus te compenseren.

Aanleiding

Vanwege Covid-19 hebben veel aanbieders van langdurige zorg namelijk te maken gehad met flinke omzetmindering. Dit komt omdat potentiële cliënten de boot afhouden, in verband met de vele besmettingen en brandhaarden die er gedurende de pandemie uitbraken in verpleging en verzorgingscentra. Het ministerie voor VWS heeft hiervoor beleidsregels in het leven geroepen om WLZ-zorgaanbieders te compenseren voor hun mogelijke omzetverlies.

Daarnaast hebben deze zorgaanbieders vaak flinke kosten moeten maken voor de preventie van verdere verspreiding, door inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en het herstructureren van normale werkzaamheden. Ook hiervoor heeft het ministerie een beleidsregel opgesteld om deze zorgaanbieders financieel te compenseren voor deze extra gemaakte kosten. Zodoende ontstond de vraag naar iemand die deze processen kon helpen inrichten, coördineren, uitvoeren en ondersteunen bij de afdeling V&V. Omdat ik erg geïnteresseerd ben in de zorginkoop, leek mij dit een interessante uitdaging.

Aanpak

Binnen het team werden er werkgroepen opgericht om zich te concentreren op één van de beleidsregels (omzetderving en extra kosten Covid), waarbij ik deel uitmaakte van beide werkgroepen. We zijn begonnen met het opzetten van nieuwe processen, om de aanvragen van zorgaanbieders die aanspraak wilde maken op deze vergoedingen in goede banen te leiden. Daarnaast zijn er beoordelingscriteria ontworpen voor de aanvragen op basis van de beleidsregels.

Er is een archiveringssysteem opgezet om alle communicatie met aanbieders goed bij te houden en eventuele verantwoording aan de NZa en de IAD (interne auditafdeling) te kunnen afleggen. Doordat beleidsregels niet altijd juist geïnterpreteerd worden, hebben we ook regelmatig aanbieders moeten bijsturen in hun aanvragen. Op die manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat zorgaanbieders de vergoedingen krijgen waar ze recht op hebben om zo de crisis door te komen.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op! Dit kan via support@apsupport.nl of +31 (0)35 – 699 11 66.

Meer praktijkcasussen lezen? Dat kan hier!

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.