Over AP Support | Zorg

Praktijkcasus Emmely: Innovatie in crisistijd

Mijn opdracht betreft een grote ouderenzorgorganisatie in Noord-Holland Noord. Deze organisatie heeft als ambitie het verlenen van kwalitatief goede zorg met behoud van de eigen regie van de cliënt. Met bijna dertig woonzorglocaties, thuiszorg en geriatrische revalidatiezorg is het een toonaangevende organisatie in de regio. Er wordt breed ingezet op diverse ontwikkelingen en (digitale) technieken om de zorg naar een hoger niveau te tillen.

Net als vele andere zorginstellingen, is de opdrachtgever hard geraakt door de coronacrisis. Naast de angst en onzekerheid die Corona met zich mee bracht, bracht het ook veel extra werk met zich mee. Het creëren van beleid voor testen en vaccineren, het reguleren van uitbraken in locaties en het vitaal houden van het personeel zijn hier enkele voorbeelden van. Om in deze crisissituatie alle ballen hoog te houden, vroeg de organisatie ondersteuning nodig van AP Support. Om zo te kunnen zorgen voor innovatie in crisistijd.

Proces

Bij de afdeling Wonen met Zorg stonden er, ondanks Corona, veel grote projecten op de planning voor 2021. Om die reden mocht ik aansluiten als algehele ondersteuning bij deze afdeling. Hierdoor had ik geen rechtstreekse verbeteropdracht, maar mocht ik op verschillende projecten aanhaken. Zo werd ik het aanspreekpunt voor Corona-gerelateerde vragen voor collega’s van Wonen met Zorg. Hierbij hoorde het ondersteunen van de locatiemanager bij een Corona-uitbraak op de locatie. Op dit moment moest er veel geregeld worden, zoals het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en communicatie naar betrokkenen.

Naast mijn Corona-gerelateerde taken ondersteunde ik bij reguliere projecten. Deze projecten stonden al op de planning, maar konden door de drukte niet uitgevoerd worden. In deze rol mocht ik twee pilot-projecten opstarten met als focus de ‘healing environment‘ en medicatieveiligheid. Voor beide projecten was het doel een pilot uit te voeren in één of enkele locaties en een adviesrapport te schrijven voor uitrol in overige locaties.

Doel

Door de grote hoeveelheid projecten was er weinig overzicht over de projecten die in 2021 plaats zouden vinden. Vandaar kreeg ik opdracht om een dashboard te creëren om de lopende projecten te monitoren.

Resultaat

Dit dashboard wordt gebruikt om locatiemanagers en de directie op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende de grote projecten. Dit dashboard draagt bij aan het creëren van overzicht en duidelijkheid. Locatiemanagers gaven aan dit een erg waardevolle ontwikkeling te vinden. 

Overige resultaten

Ondanks het thuiswerken en enkel online communicatie met collega’s, bleef ik goed betrokken bij de organisatie. Ik bleef mijn hulp aanbieden en zorgde dat ik zichtbaar was voor collega’s. Dankzij mijn ondersteuning zijn er geen zaken blijven liggen en hebben de collega-zorgadviseurs optimaal hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Kwalitatief goede ondersteuning aan woonzorglocaties was in deze moeilijke tijd erg belangrijk. Door deze ondersteuning als zorgadviseurs te bieden, kan de kwaliteit van zorg optimaal blijven. Daarnaast was het mogelijk, zelfs in een crisisperiode, om nieuwe innovatieve projecten te implementeren die bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en wooncomfort in de toekomst. Hieruit kunnen we leren dat zelfs een tijd van crisis geen stagnatie in een organisatie hoeft te veroorzaken, er is altijd ruimte voor verbetering en kwaliteit!

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op! Dit kan via support@apsupport.nl of +31 (0)35 – 699 11 66.

Meer praktijkcasussen lezen? Dat kan hier!