Over AP Support | Zorg

Praktijkcasus Lotte en Jos: inzicht in knellend Zorgpad

Aanleiding

Binnen een VenV zorginstelling is eind 2019 een Zorgpad opgesteld, maar in de praktijk knelt dit Zorgpad bij de inzet van zowel de behandelaren als de verpleging. De wens is nu om het huidige Zorgpad te evalueren en het zorgkantoor een reëel overzicht te sturen van de behandel- en zorguren die minimaal nodig zijn. Dit dient als input voor een gesprek over een experimentele bekostiging.

Doelstelling en deliverables

AP Support is gevraagd om het Zorgpad te evalueren. Dit natuurlijk samen met de betrokken medewerkers. De doelstelling is om inzichtelijk te maken waar het Zorgpad knelt én om een bijgesteld Zorgpad op te stellen dat een reëel beeld geeft van de benodigde behandel- en zorguren. Dit bevat ook een doorberekening van de kosten en opbrengsten.

Aanpak

Vanaf de start van de opdracht hebben wij overeenstemming gezocht met de opdrachtgever over de opdracht, wat zijn de verwachtingen? En hebben wij dezelfde verwachtingen? Hierdoor konden wij telkens weer verifiëren of wij op de juiste weg waren en of het doel ook aansloot bij de wens van de opdrachtgever.

Verder hebben we de evaluatie onderverdeeld in 2 hoofdstappen:

  • Inventarisatie van de huidige situatie
  • Bespreken gewenste situatie

In de praktijk

Hoe zag de aanpak er uit in de praktijk?

  • We hebben met zo veel mogelijk verschillende betrokken collega’s binnen het zorgpad gesproken
  • Er is een brown paper-sessie met het MDO-team gehouden
  • Er is een tussenrapport opgeleverd aan de opdrachtgever en deze hebben wij gezamenlijk geëvalueerd

Resultaten

Wat is er opgeleverd?

  • Aan de hand van de brown paper sessie zijn de knelpunten binnen het Zorgpad inzichtelijk gemaakt
  • De benodigde uren voor het huidige zorgpad zijn geëvalueerd en inzichtelijk onder elkaar gezet
  • Er is een nieuwe doorberekening gemaakt in 3 verschillende versies
  • Binnen 2,5 maand is het eindrapport opgeleverd, gedragen door medewerkers en management

In het kort:

Opdrachtomschrijving: Evaluatie van het huidige Zorgpad met als doel om een aangepast Zorgpad op te stellen die gedeeld wordt met het zorgkantoor.
Huidige situatie: Zorgpad knelt bij de inzet. De doorberekening van de uren klopt niet met de praktijk.
Gewenste situatie: Knelpunten binnen het Zorgpad inzichtelijk maken. Reëel overzicht van de ingezette uren. Bijgesteld Zorgpad met nieuwe doorberekening.
Resultaten: Knelpunten inzichtelijk gemaakt, benodigde uren geëvalueerd, nieuwe doorberekening gemaakt (a.d.h.v. de uren), eindrapport opgeleverd.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op! Dit kan via support@apsupport.nl of +31 (0)35 – 699 11 66.

Beschikbare dagdelen
3 vragen die ik wil bespreken
Stel hier alvast je vragen. Je kan maximaal 3 vragen stellen. Druk aan de rechterkant op het + icoon om een vraag toe te voegen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.