Over AP Support | Pensioen

Praktijkcasus Twan: verbeteren van de onderlinge samenwerking

Bij mijn eerste opdracht bij Nationale Nederlanden ben ik actief binnen de administratie omtrent pensioenen. Mede door de inzet van AP’ers ontzien wij de NN-medewerkers bij hun werkzaamheden en zorgen wij ervoor dat hun dienstverlening optimaal blijft.

Naast de werkzaamheden binnen de administratie, zijn we ook bezig met de vraag hoe wij onze samenwerking onderling kunnen verbeteren. Hiervoor heb ik samen met 3 andere collega’s een MIC (Mijn Ideale Collega) opgesteld waarin we enkele kenmerken en speerpunten uiteen hebben gezet die, volgens ons als team, samenwerking omschrijven.

Invloed op de interne organisatie als externe collega

Als externe collega heb je in eerste instantie een iets andere verhouding met de organisatie dan een interne collega. Je doorloopt bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde inwerkproces en je moet omschakelen van je AP-omgeving naar de omgeving van je opdrachtgever. Desondanks was ik al snel een ‘echte’ NN-collega. Zo werd ik als externe al snel betrokken bij de diverse overleggen/daily’s en koffiemomentjes.

Bij NN werkt het grootste gedeelte van de collega’s thuis. Het thuiswerken bracht uitdagingen met zich mee, zeker als het aankomt op samenwerking. Ondanks dat we nu al enige tijd thuiswerken, zijn veel bedrijven en werknemers nog steeds zoekende naar de optimale werkomgeving. Zo ook bij NN. Vandaar dat we door middel van de MIC op zoek zijn gegaan naar verbeteringen op het gebied van samenwerken.

Mijn Ideale Collega

Vanuit een eerste brainstormsessie hebben we een concept gemaakt waarbij we ook enkele speerpunten aangaven. Dit concept hebben we voorgelegd aan het team en het werd met groot enthousiasme ontvangen. Ons concept bestaat uit 4 kernwaarden: Goed communiceren, Afspraken nakomen, Pro-actief handelen en Gezamenlijke doelen stellen om een bepaald resultaat te bereiken. Deze kernwaarden hebben we uitgewerkt met diverse speerpunten. Nu we de kernwaarden en speerpunten op papier hebben staan, kunnen we gezamenlijk aan de uitwerking beginnen.

Kernwaarden m.b.t. samenwerking

Resultaat

Aan het begin van de opdracht heb ik mezelf als doel gesteld om als AP-collega een bijdrage te leveren aan een optimalisatie bij mijn opdrachtgever. Met het MIC-concept hoop ik de organisatie te helpen haar dienstverlening te verbeteren en te ondersteunen. De komende weken ga ik samen met mijn collega’s aan de slag met de diverse uitwerkingen. Samenwerken doe je tenslotte samen!

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op! Dit kan via support@apsupport.nl of +31 (0)35 – 699 11 66.

Meer praktijkcasussen lezen? Dat kan hier!